Term: Zestawienie komponentów

(ang. bill of materials) w najprostszym rozumieniu, jest to rozbudowana lista surowców, komponentów i instrukcji niezbędnych do wytworzenia, konstrukcji lub naprawy produktu lub usługi.

Zestawienie komponentów najczęściej przedstawiane jest w formacie hierarchicznym, z najwyższym poziomem przedstawiającym gotowy produkt i najniższymi przedstawiającymi komponenty i surowce/materiały.  Zestawienia komponentów mogą różnić się w zależności od zastosowania i branży, np. inżynierskie wykorzystywane przy projektowaniu produktu lub produkcyjne używane przy procesie montażu. Utworzenie dokładnego zestawienia komponentów jest newralgiczne, gdyż zapewnia dostępność w odpowiednim momencie, dodatkowo zapewniając najwyższą efektywność procesu produkcyjnego. Jeżeli zestawienie materiałów nie jest przygotowane w sposób dokładny i staranny, może skutkować to zatrzymaniem procesu produkcyjnego i zwiększonymi kosztami powodowanymi czasem niezbędnym na odszukanie części/elementu, innego zamówienia produkcyjnego lub ustalenia poprawnego procesu montażu. 

Kategoria hasła:: Zarządzanie
« Wróć do Słownika