Term: Zrobotyzowana automatyzacja procesów [RPA]

(ang. Robotic Process Automation)

Użycie robotów programowych, które naśladują i integrują ludzkie działania w zakresie systemów cyfrowych w celu optymalizacji procesów biznesowych. Automatyzacja RPA przechwytuje dane, uruchamia aplikacje, wyzwala odpowiedzi i komunikuje się z innymi systemami w celu wykonywania odpowiednich zadań.