Term: Zrównoważone karty wyników

(ang. Business Balanced Scorecards)

Wskaźniki wydajności zarządzania strategicznego stosowane do identyfikowania i ulepszania wewnętrznych funkcji biznesowych i odpowiadających im wyników zewnętrznych; zrównoważone karty wyników służą do mierzenia i przekazywania organizacji informacji zwrotnych.

Synonimy hasła:
Business Balanced Scorecards
Kategoria hasła:: Zarządzanie
« Wróć do Słownika