Budowanie struktury cyberbezpieczeństwa w organizacji

Szkolenie przedstawia podstawowe zasady tworzenia systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji. Wyjaśnia potrzebę standaryzacji systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz praktyczną stronę procesu wdrożenia zasad ISO/IEC 27001. Dzięki szkoleniu uczestnicy poznają dotychczasowe trendy w zakresie certyfikacji ISO/IEC 27001 w polskich firmach, jak również zarys najważniejszych zadań, jakie należy wykonać w celu wdrożenia systemowego podejścia do zarządzania bezpieczeństwem przetwarzanych informacji.

Opiekun merytoryczny szkolenia: Krzysztof Mizerski
Źródła ilustracji i materiałów wideo: Platforma Przemysłu Przyszłości

Obejrzyj wstęp do szkolenia:

+8 Zapisany/a
Nie zapisany/a
Tylko dla zalogowanych

Moduł Obejmuje

  • Lekcje: 5
  • Tematy: 17
  • Quizy: 3
Skip to content