Kompetencje przyszłości w Rewolucji Przemysłowej 4.0

Transkrypcja

Pewnie słyszałeś już stwierdzenie, że Przemysł 4.0 to przede wszystkim ludzie. To prawda.  

Transformacja cyfrowa i rozwój nowych technologii stawiają przed pracodawcami i pracownikami nowe wyzwania związane z kompetencjami. W przemyśle 4.0 to ludzie realizują zmianę, to ich kwalifikacje, nastawienie na rozwój i kreatywność są kluczowym czynnikiem, który wpływa sukces transformacji.  

Naturalnie pojawia się tu pytanie: Jak zarządzać potencjałem ludzi, jak rozwijać ich kompetencje oraz jak zmieniać przedsiębiorstwo i przygotować pracowników do nowego środowiska pracy?  

Podczas tego szkolenia poznasz różne rodzaje kompetencji, które są kluczowe dla realizacji procesu transformacji cyfrowej. Dzięki tej wiedzy łatwiej będzie Ci zarządzić procesem szkolenia i doskonalenia ludzi w twojej organizacji. Poznasz również konkretne metody pracy związane z planowaniem rozwoju nowoczesnych kompetencji – zarówno diagnostyczne jak i projektowe. Otrzymasz konkretne wskazówki jak możesz tych metod użyć w swoim zespole. 

Pokażemy Ci również, jak poznane metody można zastosować do jednego z praktycznych obszarów, którym jest: digitalizacja procesu produkcyjnego. Na tym przykładzie zobaczysz jak wesprzeć typowe zadania, takie jak: dobór pracowników, identyfikacja ich mocnych i słabych stron lub przydzielanie zadań.  

Przedstawione w szkoleniu podejścia można stosować na dowolnie wybranym obszarze przedsiębiorstwa.   

Zapraszam do udziału w szkoleniu.  

Niezapisany/a
Tylko dla zalogowanych

Moduł zawiera:

  • 5 zagadnień
  • 11 tematów
Skip to content