Praktyka związana z transformacją cyfrową wskazuje na wagę takich elementów, jak zaawansowane metody produkcji (związane z przetwarzaniem, wytwarzaniem i montażem), zautomatyzowane magazynowanie i manipulacja materiałami, nowoczesne metody projektowania i inżynierii oraz technologie zarządzania. Według Europejskiego Centrum Wspierania Zaawansowanej Produkcji zmiany w tym kierunku powinny obejmować 7 etapów przedstawionych w animacji poniżej.

Otwarta rejestracja

Moduł obejmuje:

  • 7 Lekcje
Skip to content