Lekcja 5 z 7
W trakcie

5. Organizacja skupiona na człowieku

Piąta transformacja dotyczy zasad wdrożenia metod zarządzania prowadzących do zbudowania organizacji skupionej na człowieku. Bliższe informacje o założeniach w tym zakresie można odnaleźć w normie ISO 27500:2016 (Organizacja skoncentrowana na człowieku – Uzasadnienie i ogólne zasady) oraz ISO 27501:2019 (Organizacja zorientowana na człowieka – Wskazówki dla menedżerów). W normach zdefiniowano kluczowe kryteria, wiedzę z zakresu ergonomii i czynników ludzkich oraz uzasadnienie i wytyczne dla członków zarządów.

W ISO zostało określonych również siedem zasad organizacji skoncentrowanej na człowieku:

  • wykorzystanie różnic indywidualnych, jako siły organizacyjnej
  • wprowadzenie użyteczności i dostępności do strategicznych celów biznesowych
  • przyjęcie podejście systemowego
  • uwzględnienie w priorytetach biznesowych konieczności zapewnienia zdrowia, bezpieczeństwa i dobrego samopoczucia pracowników
  • docenianie pracowników i tworzenie sensownego środowiska pracy
  • wprowadzenie zasady bycia otwartym i godnym zaufania
  • działanie w społecznie odpowiedzialny sposób.

Upraszczając, opracowanie strategii skupionej na człowieku wymaga przyjęcia minimalnie czterech warunków: ciągłego zbierania informacji i uwag od zatrudnionych, osadzania działań w strategii przedsiębiorstwa, przyciągania nowych pracowników i utrzymania obecnie zatrudnionych oraz rozwoju zaangażowania ludzi w doskonalenie obecnych lub przyszłych produktów.

mężczyzna w okularach ochronnych używający ekranu dotykowego
© by Getty Images
Skip to content