Postępy
0% ukończone

Powinieneś również wiedzieć, że każda transformacja ma pięć naturalnych etapów. Stanowią one kolejne kamienie milowe w procesie cyfryzacji twojej firmy. Etapami każdego procesu transformacyjnego są:

ETAP 1: UŚWIADAMIANIE

uświadamianie – proces zdobywania lub poszerzania wiedzy i kompetencji, prowadzący do uzyskania świadomości w zakresie obszarów zmian w organizacji, która jest niezbędna do przeprowadzenia efektywnego procesu transformacji cyfrowej.

ETAP 2: UKIERUNKOWANIE

ukierunkowanie – proces poszukiwania i lokalizacji potencjału rozwojowego przedsiębiorstwa, identyfikacja priorytetowych kierunków transformacji cyfrowej, mające na celu podniesienie możliwości produkcyjnych, polepszenie warunków pracy, jej organizacji, jak i pozycji rynkowej. Ukierunkowanie obejmuje wybór obszaru i kategorii ścieżki transformacji, zapewnienie niezbędnego potencjału organizacyjnego oraz ludzkiego do wykonania planowanych działań.

ETAP 3: PLANOWANIE

planowanie – proces opracowania strategii transformacji, obejmujący ustalenie konkretnych celów, kamieni milowych i wymagań transformacji. Może objąć znalezienie podmiotów, które wspomagają dokładne zaplanowanie wdrożenia określonych zmian, np. w formie mapy drogowej. W tym etapie przedsiębiorca powinien zadać sobie m.in. następujące pytania: „czy mam dostęp do niezbędnych specjalistów?”, „czy moje zasoby są przygotowane do wdrażania przyjętych wstępnie rozwiązań?”, „czy jestem gotowy na ewentualne niezbędne okresowe, częściowe wyłączenie części moich zasobów?”, „czy jest wymagane dokonanie zakupów?”, „czy potrafię wskazać potencjalnych wykonawców transformacji?”, „czy moi pracownicy są gotowi na nowe rozwiązania?”. Plan transformacji powinien dać przedsiębiorcy pewność, że na wszystkie z przedstawionych pytań – jak również na związane z prowadzeniem transformacji – w odpowiedniej chwili odpowie „tak”.

ETAP 4: TESTOWANIE

testowanie – proces prowadzący do zapewnienia poprawności i zgodności implementacji narzędzi transformacji cyfrowej z założeniami zawartymi w planie oraz mapie transformacji cyfrowej. Testowanie powinno uwzględniać współpracę, elastyczność i zdolności adaptacyjne na wszystkich etapach działań poddanych testom. Może być realizowane w ramach zakładu pracy lub np. w zewnętrznym centrum B+R.

ETAP 5: WDROŻENIE

wdrożenie – realizacja założeń i zadań transformacji, sformułowanych w etapach jej ukierunkowania i planowania. Rozpoczyna się od przystąpienia do osiągnięcia pierwszego kamienia milowego, zdefiniowanego w planie/mapie drogowej transformacji. Wymaga wcześniejszego uświadomienia o aspektach transformacji w danym obszarze, wyboru celu do osiągnięcia (podczas ukierunkowania), zaprojektowania całej ścieżki zmian (np. z pomocą rynkowych specjalistów) i weryfikacji przyjętej koncepcji wdrożenia (np. przez testy symulacyjne). Może wiązać się z włączeniem zewnętrznego podmiotu w implementację określonych rozwiązań wewnątrz przedsiębiorstwa czy w nadzorowanie tego procesu lub nawet z całkowitym outsourcingiem wszystkich czynności. Wdrożenie nie obejmuje prac planistycznych i analitycznych, lecz praktyczną modyfikację elementów przedsiębiorstwa.

Skip to content