Postępy
0% ukończone

Z eksploatacyjnego punktu widzenia, przemysłowe systemy XR mogą być zainstalowane w następujących opcjach:

  • Instalacja „On-Premises” (na serwerach przedsiębiorstwa) – preferowana zwłaszcza w sytuacjach, gdy użytkownik zamierza odizolować swój system XR od otoczenia zewnętrznego (np. z powodów bezpieczeństwa). W tym przypadku należy uwzględnić wymagania instalacyjne oraz niezbędną przestrzeń dyskową na dane. Wadą tego rozwiązania jest niekiedy nieoptymalne wykorzystywanie własnych zasobów (np. w przypadku znacznej sezonowości obciążeń danymi).
  • Instalacja „W Chmurze” – preferowana obecnie przez większość dostawców, często atrakcyjna ekonomicznie i bardziej elastyczna w trakcie eksploatacji (zwłaszcza w przypadkach sezonowości obciążeń danymi). Wadą tego rozwiązania jest silne uzależnienie od jakości łącz oraz konieczność pogodzenia się z faktem wyprowadzania danych na zewnątrz przedsiębiorstwa.

Urządzenia peryferyjne (poprzez które system XR komunikuje się z użytkownikami) można podzielić na następujące kategorie:

Okulary VR

Sprzęt wyspecjalizowany,  dedykowany z reguły do współpracy z konkretnymi aplikacjami, czasami wymagający także dedykowanej jednostki stacjonarnej lub nasobnej o odpowiedniej wydajności, niezbędnej do bezpośredniej obsługi danej pary okularów. Z praktycznego punktu widzenia, ich użyteczność w przemyśle koncentruje się na szkoleniach, niektórych rodzajach uzgodnień oraz wybranych zastosowaniach o charakterze biurowym. Umożliwiają poruszanie się nosiciela (użytkownika) oraz przemieszczanie się w ograniczonym zakresie.

Okulary AR

Sprzęt wyspecjalizowany, umożliwiający swobodną pracę nosiciela. Z reguły wymagają sterowania dotykowego lub głosowego (poprzez komendy). Okulary AR zapewniają realizację zdalnej łączności oraz dostęp do informacji w polu widzenia (np. do dokumentacji czy procedur). Część modeli okularów AR występuje w postaci monokularu lub tabletu nasobnego (wirtualna emulacja ekranu urządzenia w polu widzenia nosiciela).

Okulary MR

Sprzęt wyspecjalizowany, umożliwiający swobodną pracę nosiciela. Zaawansowane modele są sterowane wzrokiem i realizują rzeczywisty tryb pracy „wolne ręce” (oprócz tego możliwe jest sterowanie głosowe lub gestami w polu widzenia). Okulary MR zapewniają najwyższą jakość komunikacji (w tym wizualizacje hologramów i ich interakcję z otoczeniem rzeczywistym). Ich wadą jest znaczny koszt i masa większa od okularów AR (z uwagi na niezbędne wyposażenie wewnętrzne).

Smartfony, tablety

Urządzenia standardowe, powszechnie dostępne. W ich przypadku realizacja trybu XR odbywa się na ekranie urządzenia (widok realnego otoczenia uzupełniony widokiem obiektów wirtualnych)

Komputery PC, stacje robocze

Urządzenia wykorzystywane do obsługi administracyjnej systemu (np. wprowadzanie nowych procedur, kontrola użytkowników itp.).

Profesjonalny przemysłowy system XR powinien umożliwiać równoczesne korzystanie z dowolnych urządzeń peryferyjnych, z ewentualnym wyłączeniem okularów VR z uwagi na specyfikę i odrębność technologiczną aplikacji VR.

Skip to content