Transformacja Gospodarki w kierunku 4.0 (część 2)

Notka autorska

dr inż. Julian Malaka
główny specjalista ds. wiedzy i technologii

Audytor i trener audytorów ADMA (ADvanced MAnufacturing) z certyfikatami agencji Agoria, autor i redaktor merytoryczny opracowań FPPP, prelegent podczas wydarzeń konferencyjnych i medialnych dot. rozwoju przemysłu o zasięgu krajowym oraz międzynarodowym organizowanych m.in. przez: FPPP, PARP, NCBiR, BGK, PNTTE, fundacje, izby, parki, centra i inne jednostki działające na rzecz rozwoju przedsiębiorczości, współtwórca (w zakresie koncepcji i zawartości merytorycznej) interaktywnych narzędzi wsparcia przedsiębiorców, trener, szkoleniowiec w zakresach Przemysłu 4.0 i 5.0, cyfryzacji, automatyzacji i robotyzacji produkcji oraz technik napędowych, nauczyciel akademicki, badacz, autor publikacji i prelegent konferencji naukowych w obszarach budowy i eksploatacji maszyn oraz inżynierii mechanicznej, autor publikacji popularnonaukowych dot. zagadnień przemysłowych, pracownik zakładów przemysłowych.

Platforma Przemysłu Przyszłości powstała, żeby wzmacniać kompetencje i konkurencyjność przedsiębiorstw, prowadzących działalność na terenie Polski, poprzez wspieranie ich transformacji w kierunku przemysłu 4.0. Wspomagamy:

  • procesy transformacji cyfrowej
  • wdrażanie cyfrowych produktów i usług
  • wprowadzanie modeli biznesowych opartych o najnowsze rozwiązania z obszaru m.in. inteligentnej analizy danych, automatyzacji i komunikacji maszyn oraz ludzi z maszynami, wirtualizacji procesów, a także cyberbezpieczeństwa.

Jednym z głównych celów inicjatywy jest również wzmacnianie kompetencji kadr dla przemysłu przyszłości. Są to programy szkoleń i nowatorskich sposobów demonstrowania rozwiązań. Działamy na rzecz wzmacniania ekosystemu biznesowego tworzonego przez polskie przedsiębiorstwa produkcyjne. Realizujemy ten cel, tworząc mechanizmy współdziałania, dzielenia się wiedzą oraz budowania zaufania w relacjach między podmiotami rynkowymi zaangażowanymi w proces transformacji cyfrowej. Podejmowane działania mają angażować firmy do sieciowej współpracy i współtworzenia nowych wartości. Naszą aktywność i wsparcie kierujemy do prowadzących działalność na terytorium Polski – przedsiębiorców, jednostek zarządzających klastrami innowacyjnymi, podmiotów działających na rzecz innowacyjnej gospodarki oraz partnerów społecznych i gospodarczych.

Niezapisany/a
Dostęp do szkolenia jest zamknięty

Moduł zawiera:

  • 5 zagadnień
  • 9 tematów
Skip to content