Transformacja w obszarze cyfrowego obiegu danych: Cyfryzacja procesów administracyjnych i biznesowych

Wsparcie procesu transformacji cyfrowej

Rozpoczynasz transformację w zakresie procesów biznesowych i organizacyjnych. Ta kategoria pozwala zaplanować ucyfrowienie szeregu działań wykonywanych wewnątrz lub wokół Twojego przedsiębiorstwa. Celem tych działań jest osiągnięcie konkretnych i mierzalnych rezultatów. Procesy biznesowe i organizacyjne łączą w całość wiele elementów, bez których funkcjonowanie firmy nie byłoby możliwe. 

Transformacja w zakresie procesów biznesowych i organizacyjnych dotyka trzech kluczowych obszarów działalności przedsiębiorstwa: obsługi klienta, procesów operacyjnych i modeli biznesowych. Obszary te, po poddaniu ich cyfryzacji, pozwolą na wykorzystanie zbiorów danych dla osiągania większych zysków lub redukcji ponoszonych kosztów. 

Aby zwiększyć szanse powodzenia Swojej transformacji, podążaj za podpowiedziami w tym szkoleniu. Jeśli w prowadzeniu transformacji zamierzasz wykorzystać przygotowane przez nas narzędzia na Platformie Cyfrowej, wskazówki ze szkolenia będą bardzo pomocne w realizowaniu zadań wskazanych na naszej Platformie.

Otwarta rejestracja

Moduł zawiera:

  • 5 zagadnień
  • 27 tematów
Skip to content