Postępy
0% ukończone

Transformacja procesów organizacyjnych i biznesowych w obszarze danych jest dość specyficzna w porównaniu z innymi ścieżkami transformacji. Transformacja przedsiębiorstwa, które buduje wartości na danych, z reguły dotyka wielu obszarów działania, a finalnie modeli biznesowych. Obejmuje produkty/projekty nie tylko w ujęciu wertykalnym (od urządzeń, przez wszystkie warstwy, aż po aplikację kliencką), ale też horyzontalnym. Nie jest to klasyczny przypadek wdrożenia rozwiązania wertykalnego, obejmujący na przykład wdrożenie systemu predykcyjnego utrzymania ruchu (ang. predictive maintenance), systemu zarządzania utrzymaniem ruchu maszyn, czy systemu kontroli jakości opartej na systemach wizyjnych (ang. Computer Vision). W przypadku budowania organizacji opartej na danych i ich wartości rozwiązania, takie jak podsystem składowania danych, silnik analizy danych, kokpity menadżerskie itp.,, są wykorzystywane przez wiele systemów wertykalnych.

Niezależnie od tego, transformacja procesów organizacyjnych i biznesowych nie będzie możliwa bez określenia kamieni milowych dotyczących poniższych obszarów:

 • modelowanie i optymalizacja procesów biznesowych;
 • architektura danych i aplikacji aktualnie używanych systemów;
 • identyfikacja skalowalnych projektów pilotażowych;
 • wybór odpowiedniego stosu technologicznego i platformy;
 • cyfryzacja rdzenia biznesowego;
 • skorzystanie z ekosystemu i współpracy z klientami.

Najlepszym punktem wyjścia do poszukiwania kamieni milowych jest sekcja Kryteria przystąpienia do transformacji z poprzedniego etapu Ukierunkowanie. W odniesieniu do każdego z obszarów transformacji możemy zidentyfikować co najmniej jeden kamień milowy. Oczywiście jeśli firma posiada wdrożone rozwiązanie danej klasy, to kamień milowy możemy uznać za zrealizowany. Niestety wbrew pozorom nawet oczywiste, wydawałoby się, podstawowe systemy nie zawsze są w przedsiębiorstwach wdrożone. W przypadku wzmiankowanych już obszarów kamieniami milowymi mogą to być:

 • Zarządzanie (ang. Management)
  • reorganizacja przepływów pracy z uwzględnieniem narzędzi cyfrowych i nowych modeli biznesowych;
  • wdrożenie systemu ERP, który posiada aktywne i właściwie wdrożone moduły w zakresie co najmniej: kadr/płac, finansów/księgowości, gospodarki materiałowej, budżetowania i planowania, controllingu;
 • Działania operacyjne (ang. Operations)
  • wdrożenie modułu zarządzania produkcją (produkcja) i/lub moduł sprzedaż (sprzedaż/usługi) w systemie ERP;
 • Marketing / Sprzedaż (ang. Marketing / Sales)
  • wdrożenie modułu klasy CRM;
  • zdefiniowanie cyfrowych kanałów komunikacji;
  • wdrożenie narzędzia do zbierania danych z internetowych kanałów komunikacji, np. Google Analytics, Mixpanel, Matomo, Piwik PRO, Adobe Analytics;
  • zdefiniowanie modeli atrybucji i sposobów pomiaru działań w kanałach cyfrowych;
  • reorganizacja przepływów pracy z uwzględnieniem narzędzi cyfrowych i nowych modeli biznesowych;
 • Finanse (ang. Finance)
  • zdefiniowanie obiegu dokumentów finansowych;
  • wdrożenie modułu zarządzania produkcją (produkcja) i/lub moduł sprzedaż (sprzedaż/usługi) w systemie ERP;
 • Prace badawczo-rozwojowe (ang. Research and Development)
  • wdrożenie modułu zarządzania projektami.

Niezależnie od obszaru, istnieje kilka kamieni milowych, które dotyczą wszystkich wyżej wymienionych. Są niezbędne do dalszego realizowania działań transformacyjnych. Są to:

 • Aktualizacja opisu procesów biznesowych – opis powinien dotyczyć stanu aktualnego (AS-IS). Na kolejnych etapach opracowywania mapy drogowej powinny powstawać na bieżąco aktualizowane opisy procesów.
 • Opracowanie mapy modeli procesów biznesowych – modele procesów biznesowych są materiałem wyjściowym do dalszej optymalizacji, reorganizacji oraz budowy nowych procesów w wersji po transformacji cyfrowej. Są też elementem tworzenia nowych modeli biznesowych.

Zdefiniowanie obiegu dokumentów – zadanie powinno obejmować zarówno opracowanie (aktualizację) opisu przepływów dokumentów, jak również zakresu danych i właścicieli procesów.

Skip to content