Postępy
0% ukończone

Kluczowe działania na etapie testowania, które należy zrealizować, aby ten etap ukończyć, są następujące:

  1. Analiza procesów biznesowych – powinna objąć obszary pilotażu (wersji testowej) transformacji procesów administracyjnych i biznesowych, których dotyczą planowane działania.
  2. Opracowanie wariantów pilotażu – przed przetestowaniem rozwiązania powinniśmy określić, które elementy systemu/aplikacji chcemy przetestować. Założenia powinny też uwzględniać różne zakresy danych niezbędnych do monitorowania zidentyfikowanych procesów i KPI oraz autonomiczność wdrażanych wariantów/podsystemów.
  3. Opracowanie studium wykonalności – jako jednego z kluczowych elementów testowania zasadności i planowania konkretnej inicjatywy.
  4. Przeprowadzenie testów wersji demonstracyjnej – zgodnie z założeniami wypracowanymi wcześniej.
Skip to content