Postępy
0% ukończone

Aby przejść do etapu planowania, należy wykonać następujące kroki w odniesieniu do poszczególnych obiektów działań transformacyjnych (wymienionych w sekcji „Obiekty i rodzaje działań transformacyjnych”):

  1. Zinwentaryzuj elementy infrastruktury – zidentyfikuj wszystkie wdrożone i używane systemy teleinformatyczne. Jeśli w przedsiębiorstwie były wdrożone elementy architektury korporacyjnej, mogą one stanowić wartościowe źródło informacji.
  2. Wyszczególnij wszystkie dane wejściowe – przed przejściem do kolejnych etapów upewnij się, że skatalogowano wszystkie dane, z których chcesz korzystać, oraz ewentualnie narzędzia, za pomocą których będzie to możliwe. Dokumenty Polityki Bezpieczeństwa powinny określać część zbiorów danych.
  3. Przypisz zidentyfikowane systemy do obszarów – określ, do jakiego obszaru należy lub na jakich obiektach operuje każdy zinwentaryzowany system. Sporządź wstępną mapę ukazującą, jak zidentyfikowane rozwiązania pokrywają obszary procesów organizacyjnych i biznesowych.
  4. Zbierz specyfikacje techniczne – część systemów powinna posiadać dokumentację techniczną, która może być istotnym źródłem informacji, w jaki sposób dane są przechowywane i w jakich rozwiązaniach infrastrukturalnych. Dokumentacja techniczna może też być pomocna w przyszłości, jako źródło informacji o sposobie pozyskiwania danych
  5. Sprawdź możliwość dostępu do danych i ich i eksportu – sprawdź, czy masz możliwość wykonywania zapytań do baz danych zidentyfikowanych systemów. Sprawdź także, czy masz wbudowaną funkcję eksportu, umożliwiającą pobranie danych z narzędzia do dalszego przetwarzania.

Należy także odpowiedzieć na następujące pytania:

  • Czy narzędzia w formie oprogramowania użytkowego i narzędzi systemowych, do których masz dostęp, mogą ci pomóc w identyfikacji?
  • Ilu systemów związanych z danymi, które operują na obiektach z wyżej opisanych obszarów, obecnie używasz i czy pracownicy używają ich we właściwy sposób?
  • Czy rozumiesz cykl życia, składowania, przetwarzania i analizy danych i informacji w Twojej organizacji?
Skip to content