Postępy
0% ukończone

Większość metod i raportów posiada dobrze udokumentowane instrukcje, jak korzystać z danych i informacji w nich zamieszczonych. Odnosząc się do wyżej opisanych metod, warto zwrócić uwagę, że najszerszy zakres oceny oferuje metodyka ADMA. Z punktu widzenia danych i analityki, kluczowa dla nas jest tu Transformacja 2: Fabryka cyfrowa. Fabryka cyfrowa gwarantuje pewność i precyzję gromadzonych danych w czasie rzeczywistym. Poszczególne informacje są wprowadzane do systemu tylko raz, a wszystkie inne połączone systemy automatycznie pobierają je w celu utworzenia tzw. jednego źródła prawdy (SSOT, czyli ang. single source of truth).

Jednak każdy raport, narzędzie i analiza mogą być użyteczne. Wystarczy, że skoncentrujemy się na tematach związanych z konkretnymi rozwiązaniami istotnymi w procesie transformacji firmy w kierunku organizacji zorientowanej na dane, które obejmują kilka obszarów:

  • określenie możliwości technicznych zbierania i składowania danych;
  • analiza jakie dane są dla nas kluczowe z punktu widzenia biznesu;
  • analiza KPI, które są istotne w działalności w poszczególnych procesach, i projekt narzędzi do ich raportowania i wizualizacji.

W analizie raportów i innych publikacji związanych z transformacją cyfrową pomocna może być poniższa literatura:

  1. Samoocena dojrzałości cyfrowej – Platforma Przemysłu Przyszłości, https://przemyslprzyszlosci.gov.pl/formularze/samoocena-dojrzalosci-cyfrowej/
  2. Big Data, Analytics and the Path From Insights to Value, https://sloanreview.mit.edu/article/big-data-analytics-and-the-path-from-insights-to-value/
  3. Creating a Data-Driven Organization, https://learning.oreilly.com/library/view/creating-a-data-driven/9781491916902/
  4. Ng, A.: How to Choose Your First AI Project. Harvard Business Review, 2019, www.hbr.org/2019/02/how-to-choose-your-first-ai-project/
  5. Littlewood, C.: Prioritize Which Data Skills Your Company Needs with This 2×2 Matrix. Harvard Business Review, 2018, https://hbr.org/2018/10/prioritize-which-data-skills-your-company-needs-with-this-2×2-matrix/
  6. The Big Data Business Model Maturity Index, Bill Schmarzo, Big Data MBA, John Wiley & Sons, Inc., 2015, https://www.linkedin.com/pulse/big-data-business-model-maturity-index-guide-bill-schmarzo-1/
Skip to content