Postępy
0% ukończone

Samoocena dojrzałości cyfrowej może być przeprowadzona na wiele sposobów. Metody oceny dojrzałości powstawały na rynku już ponad dekadę temu. Czasem są to proste i uniwersalne metody, które skupiają się na zastosowaniu wybranych technologii, a czasem wyspecjalizowane metodyki. Przemysł 4.0 i użycie bardzo zaawansowanych technologii nieco skomplikowało sytuację. Zależnie od przedsiębiorstwa czy branży, jest kilka narzędzi, na które warto zwrócić uwagę. W przypadku projektowania strategii transformacji i mapy drogowej należy obowiązkowo przeprowadzić oceny, najlepiej wszystkie z wymienionych:

  1. Samoocena dojrzałości cyfrowej – narzędzie zbudowane przez Fundację Platforma Przemysłu Przyszłości z uwzględnieniem kluczowych dla przemysłu 4.0 aspektów rozwoju przedsiębiorstwa. Umożliwia identyfikację etapu rozwoju firmy w kilkunastu wymiarach opartych na 3 filarach: organizacja, procesy i technologie.
  2. Metodyka ADMA – opracowana na zlecenie Komisji Europejskiej jako narzędzie wsparcia europejskiego przemysłu w transformacji cyfrowej, ADMA (ang. Advanced Manufacturing) wskazuje firmom ścieżki rozwoju i pozwala realizować ideę fabryki przyszłości. W szczególności należy zwrócić uwagę na obszary:
    • a. skan ADMA: Transformacja 4: Kompleksowa inżynieria zorientowana na klienta (Transformation 4: End-to-End Customer Focussed Engineering), obszary: Personalizacja (Customisation); Serwicyzacja (Servitisation); Współtworzenie międzywydziałowe i zaangażowanie zainteresowanych stron (Interdepartmental co-creation & stakeholder involvement); Standardy, narzędzia i metody (Standards, tools & approaches); Ciągłe doskonalenie (Continuous improvement);
    • b. skan ADMA: Transformacja 7: Otwarta fabryka skoncentrowana na łańcuchu wartości (Transformation 7: Value Chain Oriented Open Factory), obszary: Wewnętrzna sieć innowacji (Internal innovation network); Innowacje oparte na partnerstwie (Partnership-driven innovation); Zarządzanie łańcuchem dostaw (Supply chain governance); Ponad potrzeby klientów i dostawców (Beyond customer and supplier needs).
  3. Big Data Business Model Maturity Index – jedną z metodyk, które mogą pomóc odpowiedzieć na pytania dotyczące przetwarzania i analizy danych, jest ocena dojrzałości Big Data za pomocą indeksu dojrzałości modelu biznesowego w zakresie Big Data.
  4. Digital Twin Infrastructure Industry Maturity Model – model dojrzałości konstrukcji budowlanych, który wspiera głównych uczestników ogólnego cyklu życia budynku cyfrowego oraz ich interakcje w ewoluującym świecie cyfrowych bliźniaków. Definiuje nie tylko odpowiednie role i odpowiedzialność właścicieli, architektów, generalnych wykonawców i partnerów handlowych, ale także dostawców, administracji, organizacji normalizacyjnych, władz mających jurysdykcję w zakresie pozwoleń.
  5. Ocena poziomu zdolności analitycznych przedsiębiorstwa (Levels of analytics capability: aspirational, experienced, and transformed. Modified from http://bit.ly/sloan-big-data. Creating a Data-Driven Organization, by Carl Anderson, O’Reilly Media, Inc. 2015).

Ćwiczenia do wykonania

Skorzystaj z następujących ćwiczeń, aby utrwalić informacje przedstawione w tym rozdziale:

Ćwiczenie nr 1: Wymień dwa lub trzy kluczowe procesy biznesowe Twojej organizacji. Chodzi o to, byś zapisał dwa lub trzy procesy biznesowe, które jednoznacznie odróżniają Twoją organizację od konkurencji.

Ćwiczenie nr 2: Wymień cztery czynniki wartości Big Data, które są możliwe dzięki ekonomii Big Data, i opisz, w jaki sposób każdy z nich może wpłynąć na jeden z kluczowych procesów biznesowych Twojej organizacji zidentyfikowanych w ćwiczeniu nr 1.

Ćwiczenie nr 3: Wymień zmiany kulturowe, które musi przejść Twoja organizacja, jeśli chce w pełni korzystać z potencjału biznesowego Big Data. Wybierz dwa lub trzy najważniejsze wyzwania kulturowe, które mogą być najtrudniejsze dla Twojej organizacji, i wskaż, co Twoim zdaniem organizacja musi zrobić, aby sprostać tym wyzwaniom.

Skip to content