Postępy
0% ukończone

Poznanie wybranych koncepcji biznesowych

Efektywna transformacja cyfrowa wymaga ze strony organizacji poznania pewnych koncepcji dotyczących w szczególności zwinnego zarządzania i szeregu innych koncepcji biznesowych. Pomagają one w kreowaniu dodatkowych możliwości, niezbędnych do świadczenia nowoczesnych usług cyfrowych oraz ewolucji organizacji stosujących te możliwości, i obejmują:

  • Projektowanie skoncentrowane na użytkowniku (ang. user-centered design)
    Organizacja, która rozwija stosowanie projektowania zorientowanego na użytkownika, może regularnie konsultować się z użytkownikami w trakcie procesu projektowania, przedstawiając do weryfikacji koncepcje i gotowe systemy.
  • Praktyki Lean i metodyka Agile
    Nowoczesne produkty zaczynają się od optymalizacji lub ponownego opracowywania procesów i produktów biznesowych. W nowoczesnych usługach cyfrowych wszystkie produkty są dostosowane do zmian w biznesie i misji, wspierają je, a czasem do nich prowadzą.
  • Innowacje dysruptywne i podejście Design Thinking
    Transformacja może zasadniczo zmieniać sposób, w jaki ludzie i systemy pracują, aby tworzyć innowacje transformacyjne, a nie przyrostowe. Jest to szczególnie ważne przy usprawnianiu procesów organizacyjnych i biznesowych. Ramy design thinking można skutecznie stosować, aby pomóc organizacji pokonać przepaść. Celem narzędzia jest pomoc w znalezieniu rozwiązań zorientowanych na użytkownika, pomoc w procesie pracy zorientowanym na zespół oraz wspieranie kultury ciągłych innowacji.

Z powyższymi zagadnieniami powinni zapoznać się zarówno liderzy, jak i zespoły i kadra zarządzająca.

Ocena możliwości analitycznych organizacji

Istnieje kilka sposobów, które pomagają określić, jakie kroki należałoby podjąć, aby kultura organizacji dążyła do tego, aby być bardziej opartą na danych. Jednym z nich jest ocena poziomu zaawansowania rozwiązań analitycznych z których korzysta organizacja. Wśród metod najczęściej stosowanych jest ta zaproponowana w 2015 roku przez Carla Andersona w książce Creating a Data-Driven Organization.

Każda organizacja powinna przeprowadzać ocenę według skali zaproponowanej przez Andersona, za każdym razem kiedy jest w niej przeprowadzany choćby jeden etap realizacji projektu lub wdrażania/modyfikacji produktu lub modelu biznesowego. Tabela opisująca poziomy skali Andersona jest dostępna w wersji online szkolenia.

Tabela 1. Poziomy zdolności analitycznych: aspirujący (ang. aspirational), doświadczony (ang. experienced) i transformatywny (ang. transformed). Opracowano na podstawie materiałów z http://bit.ly/sloan-big-data. Źródło: Creating a Data-Driven Organization, Carl Anderson, O’Reilly Media, Inc. 2015

 Poziom aspirującyPoziom doświadczonyPoziom transformatywny
Użyj analityki, aby uzyskać…działania korygującewskazówkirekomendacje
Przy podejmowaniu decyzji stosuj rygorystyczne podejścierzadkoczasemprzeważnie
Możliwość przechwytywania, agregowania i analizowania lub udostępniania informacji i spostrzeżeńograniczonaumiarkowanawysoka
Sprawność funkcjonalnafinanse i budżetowanie
operacje i produkcja
sprzedaż i marketing
wszystkie funkcje z poziomu aspirujący strategia/rozwój biznesowy obsługa klienta badania i rozwój produktówwszystkie funkcje z poziomów aspirujący i doświadczony zarządzanie ryzykiem doświadczenie klienta planowanie siły roboczej zarządzanie ogólne zarządzanie marką i marketingiem
Skip to content