Postępy
0% ukończone

Wyszukiwanie podmiotów, które mogą wesprzeć przedsiębiorstwo w przeprowadzeniu wdrożenia, można rozpocząć od portalu PrzemyslPrzyszlosci.pl, korzystając z dostępnych tam wyszukiwarek lub baz podmiotów.

Baza ekspertów Platformy Przemysłu Przyszłości zbudowana jest przy współpracy z osobami na co dzień współpracującymi z wieloma podmiotami na rynku: Platforma Przemysłu Przyszłości (przemyslprzyszlosci.gov.pl)

Ponadto dobrym miejscem do poszukiwań są:

  1. Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości;
  2. jednostki naukowo-badawcze;
  3. uczelnie wyższe;
  4. DIH/EDIH – Huby Innowacji Cyfrowych.

Bardzo ważnym partnerem wdrożenia jest oczywiście producent/dostawca rozwiązań, które wybraliśmy jako przedmiot wdrożenia. Najczęściej to partnerzy handlowi/wdrożeniowi producenta konkretnego oprogramowania realizują wdrażanie rozwiązań w formie systemu/oprogramowania realizującego wybrane zadania obszarów wymienionych wcześniej jako wspierające realizację procesów organizacyjnych i biznesowych. Wdrożenie systemów dziedzinowych w zakresie konkretnego obszaru transformacji (np. zarządzanie, działania operacyjne, marketing itd.) jest zdecydowanie jest zadaniem dostawcy rozwiązań i ich partnerów. To oni wiedzą najwięcej o rozwiązaniach, możliwościach i sposobach prowadzenia wdrożenia.

Skip to content