Transformacja w obszarze cyfrowego obiegu danych: Cyfryzacja procesów inżynierskich

Wsparcie procesu transformacji cyfrowej

Rozpoczynasz transformację w zakresie procesów inżynierskich. Poświęcimy ją wszystkim szeroko rozumianym działaniom wykonywanym przez inżynierów lub pracowników technologicznych, których celem jest rozwiązywanie konkretnych problemów w przedsiębiorstwach. 

Efektywna cyfryzacja wymaga od zespołów technologicznych koordynacji wdrożenia koncepcji takich jak: podejście API-first, technika przetwarzania brzegowego czy technika chmurowa z uwzględnieniem usług przetwarzania kognitywnego. Aby koncepcje te mogły zostać wykorzystane, niezbędne jest wprowadzenie rozwiązań umożliwiających lub wspierających zbieranie i przetwarzanie danych. Dotyczy to nie tylko fabryki, ale i przedsiębiorstw usługowych czy też takich, które dostarczają produkty cyfrowe.

Transformacja procesów inżynierskich wykorzystuje w bardzo szerokim zakresie wiele nowoczesnych technik. Większość z nich generuje duże lub bardzo duże liczby danych. Analiza danych i bazowanie na nich w zarządzaniu i produkcji przynosi nieocenione korzyści biznesowe. 

Aby zwiększyć szanse powodzenia Swojej transformacji, podążaj za podpowiedziami w tym szkoleniu. Jeśli w prowadzeniu transformacji zamierzasz wykorzystać przygotowane przez nas narzędzia na Platformie Cyfrowej, wskazówki ze szkolenia będą bardzo pomocne w realizowaniu zadań wskazanych na naszej Platformie.

Otwarta rejestracja

Moduł zawiera:

  • 5 zagadnień
  • 27 tematów
Skip to content