Postępy
0% ukończone

Żeby zakończyć ten etap, należy:

  • Wybrać lidera transformacji w obszarze cyfrowego obiegu danych, a także zespół projektowy, dyrektora ds. cyfryzacji (ang. Chief Digital Officer – CDO) lub dyrektora ds. danych (ang. Chief Data Officer – CDO). Jeśli zakres cyfryzacji jest szeroki, a przedsiębiorstwo należy do grupy średnich lub dużych przedsiębiorstw, zaleca się także powołanie rady ds. transformacji cyfrowej.
  • Opracować przypadki użycia danych – dla każdego działania należy wykonać oddzielnie opracowanie, ponieważ każdy przypadek użycia lub projekt danych jest inny.
  • Opracować mapę modeli procesów biznesowych – modele te są materiałem wyjściowym do dalszej optymalizacji, reorganizacji oraz budowy nowych procesów i modeli biznesowych po transformacji cyfrowej.
  • Zinwentaryzować wszystkie elementy infrastruktury i stosowane systemy teleinformatyczne – na przykład w formie modeli danych i aplikacji oraz modeli technologicznych, z zastosowaniem notacji ArchiMate lub podobnej.
  • Zinwentaryzować wszystkie narzędzia, które wspierają procesy inżynierskie w obszarze cyfrowego obiegu danych, tj.  systemy klasy MES, EAM, CMMS, CAx, Digital Twin itp.
  • Skatalogować wszystkie zbiory danych, z których będzie się korzystać, oraz narzędzia, za pomocą których będzie można uzyskać do nich dostęp.
Skip to content