Postępy
0% ukończone

Kluczowe działania, które należy zrealizować, aby ukończyć etap testowania, są następujące:

  • Analiza procesów biznesowych – powinna objąć obszary pilotażu czyli wersji testowej transformacji procesów administracyjnych i biznesowych, których dotyczą planowane działania.
  • Opracowanie wariantów pilotażu – przed przetestowaniem rozwiązania należy określić, które elementy systemu lub aplikacji chcemy sprawdzić. Założenia powinny też uwzględniać różne zakresy danych niezbędne do monitorowania zidentyfikowanych procesów oraz KPI, a także autonomiczność wdrażanych wariantów/podsystemów.
  • Opracowanie studium wykonalności – jest to jeden z kluczowych elementów testowania zasadności oraz planowania konkretnej inicjatywy.
  • Przeprowadzenie testów wersji demonstracyjnej – zgodnie z założeniami wypracowanymi wcześniej.
Skip to content