Postępy
0% ukończone

Rozpoczynamy czwarty krok Twojej transformacji, czyli etap testowania. Testowaniem będziemy nazywać szereg procesów prowadzących do weryfikacji, czy zaplanowane i implementowane przez Ciebie narzędzia zadziałają w praktyce. Będziemy również sprawdzać, czy efektywnie realizują one założenia zawarte w planie i mapie drogowej Twojej transformacji.

Poszczególne kategorie transformacji będą wymagać różnych działań testowych. Mogą to być np. symulacje komputerowe, zastosowanie wirtualnej lub poszerzonej rzeczywistości, weryfikacja poprzez demonstrator technologii lub opracowanie prototypu wdrożenia. Pokażemy Ci typowe i skuteczne działania testowe w każdej kategorii.

Pamiętaj, że testowanie i zweryfikowanie założeń poprzez tzw. proof of concept jest elementem niezbędnym do zapewnienia sukcesu transformacji. Jeśli któreś z określonych przez Ciebie założeń zostało wskazane błędnie lub określony system nie będzie odpowiadał Twoim realnym potrzebom – to właśnie etap testowania jest ostatnim momentem na wprowadzenie korekt i zmianę planów.

Na tym etapie pokażemy Ci też, jak znaleźć podmioty, które mogą wesprzeć Twoją transformację swoimi usługami w zakresie testowania.

Na koniec otrzymasz garść praktycznych wskazówek, które pozwolą Ci sprawdzić, czy możesz uznać ten etap za zakończony.

Skip to content