Postępy
0% ukończone

Aby przejść do etapu planowania, należy wykonać następujące kroki w odniesieniu do poszczególnych obiektów działań transformacyjnych, które zostały wymienione w sekcji „Obiekty i rodzaje działań transformacyjnych”:

Obszary i rodzaje działań zaawansowanej produkcji:

  • Inwentaryzacja elementów infrastruktury;
  • Przypisanie zidentyfikowanych systemów do obszarów – określ, do jakiego obszaru należy lub na jakich obiektach operuje każdy inwentaryzowany system. Sporządź wstępną mapę ukazującą, jak zidentyfikowane rozwiązania pokrywają się z obszarami procesów organizacyjnych i biznesowych.

Obszary i rodzaje działań w warstwie danych i analityki:

  • Inwentaryzacja elementów infrastruktury – zidentyfikuj wszystkie wdrożone i używane systemy teleinformatyczne. Jeśli w przedsiębiorstwie zostały wprowadzone elementy architektury korporacyjnej, mogą one stanowić wartościowe źródło informacji.
  • Wyszczególnienie wszystkich danych wejściowych – przed przejściem do kolejnych etapów upewnij się, że skatalogowano wszystkie dane, z których chcesz korzystać. Ewentualnie można również stworzyć spis narzędzi, za pomocą których będzie to możliwe. Dokumenty Polityki Bezpieczeństwa powinny określać część zbiorów danych.
  • Zbieranie specyfikacji technicznych – część systemów powinna posiadać dokumentację techniczną, która może być istotnym źródłem informacji o tym, jak przechowywane są dane i jakich rozwiązań infrastrukturalnych się do tego używa. Dokumentacja techniczna może też być pomocna w przyszłości, jako źródło informacji o sposobie pozyskiwania danych.
  • Sprawdzenie dostępności i możliwości eksportu danych – sprawdź, czy możesz wykonywać zapytania do baz danych zidentyfikowanych systemów. Upewnij się także, czy masz wbudowaną funkcję eksportu umożliwiającą pobranie danych z narzędzia w celu ich dalszego przetwarzania.

Należy także odpowiedzieć na następujące pytania:

  • Czy narzędzia w formie oprogramowania użytkowego i narzędzi systemowych, do których masz dostęp, mogą pomóc w identyfikacji wdrożonych i używanych systemów?
  • Ilu systemów związanych z danymi, które operują na obiektach z wyżej opisanych obszarów, obecnie używasz i czy pracownicy korzystają z nich we właściwy sposób?
  • Czy rozumiesz cykl życia, składowania, przetwarzania i analizy danych oraz informacji w Twojej organizacji?
Skip to content