Postępy
0% ukończone

Większość metod i raportów posiada udokumentowane instrukcje, jak korzystać z zawartych w nich danych i informacji. Odnosząc się do informacji zawartych w poprzedniej sekcji, należy zwrócić uwagę, że najszerszy zakres oceny oferuje metodyka ADMA. Z punktu widzenia procesów inżynierskich oraz danych i analityki, kluczowe są metodyki Transformacja 2: Fabryka cyfrowa oraz Transformacja 1: Zaawansowane technologie produkcyjne, obszar: Integracja. Fabryka cyfrowa gwarantuje pewność i precyzję gromadzonych danych, również w czasie rzeczywistym. Poszczególne informacje są wprowadzane do systemu tylko raz, a wszystkie inne połączone systemy automatycznie pobierają je w celu utworzenia tzw. jednego źródła prawdy (ang. single source of truthSSOT).

Spośród wymienionych metod oceny użyteczne mogą okazać się również inne narzędzia niż ADMA. Wystarczy, że skoncentrujemy się na tematach związanych z konkretnymi rozwiązaniami, które są istotne w procesie transformacji firmy w kierunku organizacji zorientowanej na dane. Obejmują one kilka obszarów:

 • korzystanie z narzędzi i systemów inżynierskich;
 • określenie możliwości technicznych zbierania i składowania danych;
 • analizę, jakie dane są kluczowe z punktu widzenia wsparcia procesów technicznych i prowadzenia działalności gospodarczej;
 • analizę KPI, które są istotne w poszczególnych procesach oraz tego jaki mają związek z obszarami procesów inżynierskich.

W analizie raportów i innych publikacji związanych z transformacją cyfrową pomocna może być poniższa literatura:

 1. Samoocena dojrzałości cyfrowej – Platforma Przemysłu Przyszłości, https://przemyslprzyszlosci.gov.pl/formularze/samoocena-dojrzalosci-cyfrowej/
 2. Big Data, Analytics and the Path From Insights to Value, https://sloanreview.mit.edu/article/big-data-analytics-and-the-path-from-insights-to-value/
 3. Creating a Data-Driven Organization, https://learning.oreilly.com/library/view/creating-a-data-driven/9781491916902/
 4. Earley, S. and Bernoff, J.: Is Your Data Infrastructure Ready for AI? Harvard Business Review (2020). https://hbr.org/2020/04/is-your-data-infrastructure-ready-for-ai/
 5. Kerr, W. R. and Moloney, E.: Vodafone: Managing Advanced Technologies and Artificial Intelligence. Harvard Business School (2018). www.hbs.edu/faculty/Pages/item.aspx?num=54141/
 6. Nussbaumer Knaflic, C.: Storytelling with Data. John Wiley & Sons Inc., New Jersey, 2015
 7. Littlewood, C.: Prioritize Which Data Skills Your Company Needs with This 2×2 Matrix. Harvard Business Review, 2018, https://hbr.org/2018/10/prioritize-which-data-skills-your-company-needs-with-this-2×2-matrix/
 8. Creating a Data-Driven Organization, by Carl Anderson, O’Reilly Media, Inc., 2015

The Big Data Business Model Maturity Index, Bill Schmarzo, Big Data MBA, John Wiley & Sons, Inc., 2015

Skip to content