Postępy
0% ukończone

Kluczowe obiekty działań transformacyjnych w zakresie procesów inżynierskich związanych z danymi będą należeć do obszarów związanych z systemami dziedzinowymi (MES, EAM, CMMS, CAx, Digital Twin), oraz do obszaru przetwarzania i wykorzystania danych (warstwa zbierania, agregowania, składowania oraz analityki danych).

Obszary i rodzaje działań zaawansowanej produkcji

Kompetencje i dojrzałość w obszarach zaawansowanej produkcji w konkretnym przedsiębiorstwie rozważane są jako wielowymiarowa konstrukcja, którą można scharakteryzować w czterech wymiarach tj.:

 • łańcuch wartości,
 • infrastruktura,  
 • procesy monitorowania i kontroli,
 • procesy inżynieryjne.

Z punktu widzenia transformacji w obszarze cyfrowego obiegu danych, kluczowe są infrastruktura i procesy inżynieryjne, które obejmują w szczególności:

 • strategię i długoterminowe planowanie zaawansowanej produkcji;
 • procesy produkcyjne;
 • procesy inżynierskie;
 • procesy utrzymania ruchu;
 • procesy łańcucha dostaw;
 • procesy cyklu życia produktu.

Obejmują one m.in. działania w obszarach:

 • Cyfryzacja zasobów – zasoby fizyczne przekształcane są do postaci cyfrowej za pomocą np. czujników Internetu rzeczy. Dane wygenerowane z tych czujników mogą pomóc w identyfikacji zjawisk, pomagają w konserwacji maszyn oraz monitorowaniu pracy zakładu. Ważne są także niezawodne narzędzia do przechowywania, udostępniania i analizowania generowanych danych.
 • Prognozowanie – dane, a w szczególności Big Data, są pomocne w analizie rynku i przewidywaniu zapotrzebowania na surowce, które są jednym z największych zmiennych kosztów produkcji. Technologie mogą być używane do tworzenia symulacji sprzętu oraz modelowania wirtualnego zużycia, co pomaga w utrzymaniu sprawności maszyn i narzędzi, a także w zapewnieniu stałych dostaw.
 • Predykcyjne utrzymanie ruchu – nowe rozwiązania informatyczne wykorzystywane są do podejmowania inteligentnych decyzji dotyczących produkcji, predykcyjnego utrzymania ruchu i zarządzania zasobami. Dane z całego łańcucha dostaw można analizować w celu przewidywania problemów z konserwacją jeszcze przed ich wystąpieniem oraz w celu optymalizacji zużycia surowców, poprzez dokładne prognozowanie i zarządzanie zapasami oraz produkcją.
 • Analityka danych – dane z urządzeń IoT wraz z zaawansowanym oprogramowaniem do wizualizacji można stosować do tworzenia symulowanych modeli zasobów fizycznych, które umożliwiają przedsiębiorstwom realizację potencjalnych scenariuszy i uzyskanie lepszego obrazu sytuacji.

Obszary i rodzaje działań w warstwie danych i analityki

Z punktu widzenia transformacji w obszarze cyfrowego obiegu danych, procesy inżynierskie na nich operujące, tworzą swego rodzaju wirtualne bliźniaki, które istnieją w formacie cyfrowym i na podstawie różnych źródeł danych i modeli przekształcają dane w informacje. Istnieje szeroka gama źródeł, które opisują możliwości zastosowania danych z wirtualnych bliźniaków. W książce pt „Building Industrial Digital Twins”, wydanej przez Packt Publishing w 2021 r., wyróżnionych zostało sześć obszarów:

 • Dane czasowe lub szeregi czasowe (ang. temporal or time series data) – za pośrednictwem czujników, automatyki, systemów sterowania i IoT zapewniają synchronizację danych na temat stanu fizycznego ze znacznikiem czasu w czasie rzeczywistym. Są przechowywane i dostępne w bazach danych szeregów czasowych, bazach danych historycznych i platformach IoT.
 • Dane podstawowe (ang. master data) – są to zazwyczaj wolno zmieniające się dane kontekstowe, które służą do opisywania zasobów lub jednostek w systemach zarządzania zasobami przedsiębiorstwa (EAM/ERP), a także w narzędziach cyfrowego bliźniaka.
 • Dane transakcyjne (ang. transactional data) – dane operacyjne/transakcyjne są to m.in. zapisy produkcji i konserwacji, informacje o łańcuchu dostaw oraz inne zapisy biznesowe związane z cyfrowym bliźniakiem. Zazwyczaj są przechowywane w systemach ERP, komputerowych systemach zarządzania utrzymaniem ruchu (CMMS), systemach realizacji produkcji (MES) i systemach produkcyjnych.
 • Modele oparte na fizyce (ang. physics-based models) – dane podstawowe i transakcyjne wykorzystywane są w czasie rzeczywistym w obliczeniach opartych na fizyce i inżynierii do opisywania lub przewidywania stanu jednostki fizycznej – urządzenia.
 • Modele analityczne (ang. analytical models) – są to modele matematyczne i statystyczne w środowisku wirtualnym, które wykorzystują źródła danych opisane wcześniej, aby przewidzieć obecny i przyszły stan fizycznego bliźniaka i jego otoczenia. Obejmują one także sztuczną inteligencję i uczenie maszynowe, w przypadku np. predykcyjnego utrzymania ruchu i innych działań.
 • Modele wizualne (ang. visual models) – to cyfrowe modelowanie i tworzenie wizualizacji, takie jak projektowanie wspomagane komputerowo (CAD), rzeczywistość rozszerzona (AR), rzeczywistość wirtualna (VR), modelowanie informacji o budynku (BIM), system informacji geograficznej (GIS) i modele geofizyczne. Modele te są często używane w celu zmniejszenia złożoności systemu i zapewnienia wizualnej analizy różnych źródeł danych.
Skip to content