Postępy
0% ukończone

Transformacja cyfrowa w zakresie procesów inżynierskich to działania związane z integracją systemów i technologii cyfrowych z istniejącą infrastrukturą IT. Jej celem jest  zbudowanie infrastruktury wspierającej realizacje zadań inżynierskich oraz sieci przesyłania, składowania i analizy danych. Integracja technologii cyfrowych ze wszystkimi obszarami działalności biznesowej pozwala na budowanie organizacji opartej na analizie danych.

Do poprawy produktywności oraz konkurencyjności na poziomie procesów opartych na danych, w organizacji używane jest wiele systemów. Zaliczają się do nich rozwiązania w zakresie zarządzania, optymalizacji i automatyzacji procesów biznesowych.

Są to zarówno klasyczne moduły systemu ERP, jak również bardziej zaawansowane rozwiązania, takie jak np. systemy utrzymania ruchu, planowania produkcji, MES (ang. manufacturing execution system), EAM (ang. enterprise asset management), CMMS (ang. computerised maintenance management system), CAx (ang. CADcomputer aided design, CAM – computer aided manufacturing, CAE – computer aided engineering), cyfrowy bliźniak (ang. digital twin) oraz BIM (ang. building information modeling).

Skip to content