Postępy
0% ukończone

Szukanie podmiotów, które mogą wesprzeć przedsiębiorstwo w przeprowadzeniu wdrożenia, można rozpocząć na portalu Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości, korzystając z dostępnych tam wyszukiwarek lub baz podmiotów. Na tym portalu można również znaleźć bazę ekspertów Platformy Przemysłu Przyszłości, która została stworzona wraz z osobami na co dzień współpracującymi z wieloma podmiotami na rynku.

Ponadto dobrym miejscem do szukania wsparcia są:

  1. jednostki naukowo-badawcze;
  2. uczelnie wyższe;
  3. Huby Innowacji Cyfrowych – DIH/EDIH.

Bardzo ważnym partnerem w procesie transformacji jest producent lub dostawca rozwiązań, które wybraliśmy jako przedmiot wdrażania. Najczęściej to właśnie ich partnerzy handlowi lub wdrożeniowi wprowadzają rozwiązania w formie systemu lub oprogramowania, które wykonują wybrane zadania wspierające realizację procesów organizacyjnych i biznesowych. Wdrożenie systemów dziedzinowych w konkretnym obszarze transformacji (np. zarządzanie, działania operacyjne, marketing itd.) jest zdecydowanie zadaniem dla dostawcy rozwiązań i ich partnerów. To oni wiedzą najwięcej o rozwiązaniach, możliwościach i sposobach prowadzenia wdrożenia.

Skip to content