Postępy
0% ukończone

Potencjalne problemy wdrożeniowe, które dotyczą innych obszarów transformacji mogą występować również w przypadku wprowadzania projektów informatycznych. Ponieważ omawiane zmiany koncentrują się na danych i ich analizie, najczęściej występujące problemy z nimi związane będą dotyczyć obszarów specyficznych dla tego rodzaju transformacji. Główne problemy, z jakimi możemy się zetknąć dotyczą następujących obszarów:

 • doświadczenie użytkownika:
  • brak nowoczesnych technologii internetowych np. brak projektowania responsywnego;
  • brak aplikacji mobilnych i zaangażowania społecznego,
  • istniejące wytyczne dotyczące stylu i szablony interfejsu użytkownika są nieprzyjazne dla klienta;
 • wydajność i dostępność:
  • zbyt wiele integracji powoduje problemy z wydajnością i dostępnością serwisu np. bankowego,
  • duża złożoność platformy wydłuża czas potrzebny na jej wdrożenie,
  • brak wspólnych komponentów i struktur wielokrotnego użytku, brak możliwości ponownego wykorzystania i automatyzacji procesu migracji;
 • rozwiązania niezgodne z ogólną strategią cyfrową:
  • wdrażane rozwiązanie nie w pełni realizuje założenia wynikające z analizy wymagań i modelu docelowego (TO-BE),
  • podczas implementacji nowych rozwiązań nie zostaną wdrożone funkcje, których brakowało we wcześniejszej wersji systemu;
 • koszt utrzymania:
  • wysokie koszty uzyskania licencji na oprogramowanie;
  • wysokie koszty uzyskania wsparcia, ze względu na różnorodność produktów i technologii,
  • zaprzestanie udzielania wsparcia dla starszych, wychodzących z użytku rozwiązań;
 • koszt infrastruktury:
  • produkt wymaga zaawansowanych konfiguracji serwerów,
  • brakuje jednej oferty produktowej, która łączy różne funkcje w ogólnej przestrzeni cyfrowej,
  • obecna platforma wymaga dedykowanej infrastruktury.
Skip to content