Transformacja w obszarze gospodarki zasobami: Odnawialne źródła energii

Wsparcie procesu transformacji cyfrowej

Rozpoczynasz transformację w zakresie odnawialnych źródeł energii (czyli OZE). Ta transformacja pozwoli Ci zaplanować inwestycje umożliwiające produkcję tzw. „zielonej energii”, która może zaspokajać część lub nawet całość zapotrzebowania energetycznego Twojego przedsiębiorstwa. OZE to wytwarzanie energii z niemal nieograniczonych zasobów naturalnych. Zasoby te są albo dostępne bez ograniczeń czasowych, albo odnawiają się w tempie szybszym niż ich zużycie. Najpowszechniejszym przykładem OZE jest energia słoneczna i energia wiatrowa. 

Wykorzystanie OZE jest sprawą kluczową dla firm XXI wieku. Poziom efektywności energetycznej wpływa znacząco na kształtowanie się kosztów działalności każdego przedsiębiorstwa. Coraz więcej polskich firm dostrzega konieczność zielonej transformacji. Dzieje się tak, ponieważ dostępność i skuteczność technik związanych z OZE rośnie, a własne inwestycje w produkcję energii zwiększają bezpieczeństwo i stabilność każdego przedsiębiorstwa.   

Aby zwiększyć szanse powodzenia Swojej transformacji, podążaj za podpowiedziami w tym szkoleniu. Jeśli w prowadzeniu transformacji zamierzasz wykorzystać przygotowane przez nas narzędzia na Platformie Cyfrowej, wskazówki ze szkolenia będą bardzo pomocne w realizowaniu zadań wskazanych na naszej Platformie.

Otwarta rejestracja

Moduł zawiera:

  • 5 zagadnień
  • 27 tematów
Skip to content