Postępy
0% ukończone

W zakresie zarządzania energią etap ten kończy się np. wdrożeniem usprawnień w projektach, które są ukierunkowane na najbardziej znaczące produkty procesów produkcyjnych w zakresie zużycia energii.

W obszarze zgodności i innowacji etap kończy się:

  • przeglądem i stwierdzeniem zgodności firmy i łańcucha dostaw z obowiązującymi zasadami i przepisami;
  • weryfikacją minimalizacji wpływu na środowisko w zakresie całego cyklu życia produktu poprzez przeprowadzenie podstawowych testów porównawczych, pomiarów i komunikacji;
  • aktywowaniem określonych działań zawartych w ramach procesów biznesowych, których celem jest zmniejszanie energochłonności firmy;
  • wybraniem niektórych kluczowych interesariuszy, których zadaniem będzie realizacja konkretnych jednorazowych projektów w celu zmniejszenia wpływu firmy na środowisko (np. w zakresie zużycia energii).

W celu uzyskania dalszych informacji warto zapoznać się z treścią komunikatów publikowanych w dziennikach urzędowych UE, w tym m.in. z Niebieskim Przewodnikiem (Blue Guide) Komisji Europejskiej.

Skip to content