Postępy
0% ukończone

Opracowanie pt. „Kompleksowy dostęp europejskich małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie wsparcia zaawansowanej produkcji” za wzór stawia pięciostopniowy model ekologicznej fabryki wraz z poziomami odniesienia.

Przykładowa mapadrogowa transformacji energetycznej może obejmować różne etapy i być listą kilku lub kilkunastu projektów, np.:

  • transformacja, dostosowanie, zbudowanie linii produkcyjnej w standardach technologicznych przemysłu 4.0;
  • dostosowanie obszaru IT np. poprzez wdrożenie systemów SCADA, MES, ERP;
  • wprowadzenie rozwiązań poprawiających cyberbezpieczeństwo;

modelowanie i analityka danych – Big Data i Smart Data, również pod kątem zwiększenia efektywności energetycznej np. poprzez symulowanie rozwiązań alternatywnych. Można posłużyć się np. metodologią inżynierii kosztów, tzw. cleansheets, zgodnie z którą proces produkcyjny modelowany jest od dołu do góry – od danych wyjściowych (takich jak odbiór, sprawdzanie i przechowywanie materiałów) i kosztów bezpośrednich (materiałów wejściowych, robocizny, sprzętu, oprzyrządowania, zużycia energii i wydajności w procesie produkcyjnym) po wewnętrzną produkcję części, montaż, testowanie, pakowanie i transport wychodzący oraz koszty pośrednie (materiały pośrednie, wydatki inwestycyjne, koszty ogólne, administracyjne i jednorazowe alokacje kosztów). Pozwala to określić czynniki kosztowe związane z każdym etapem procesu.

  • infrastruktura techniczna zapewniająca łączność maszyn oraz procesów, która pozwala m.in. na redukcję zużycia zasobów i energii elektrycznej;
  • obszar bezpieczeństwa pracy i bezpieczeństwa energetycznego;
  • zarządzanie cyklem życia produktu np. poprzez uwzględnienie energochłonności już na etapie projektowania;
  • realizacja założeń ekologicznej fabryki m.in. wdrażanie OZE, raportowanie niefinansowe, monitoring śladu węglowego;
  • programy wdrażające pracowników różnego szczebla (zaczynając od młodych pracowników w systemie przygotowania zawodowego/systemie dualnym) do działania w przemyśle 4.0 oraz niskoemisyjnej produkcji;
  • zarządzanie zmianą w zakresie ładu korporacyjnego, zwiększania efektywności energetycznej i redukcji CO2.

Lista nie obejmuje wszystkich możliwych projektów; jednocześnie w zakres każdego z wymienionych punktów może wchodzić kilka działań.

Transformacja do Przemysłu 4.0 jako program projektów – Przemysł 4.0 (przemysl-40.pl)

Plattform Industrie 4.0 – Startseite (plattform-i40.de)

Skip to content