Postępy
0% ukończone

Przedsiębiorstwa zainteresowane zieloną transformacją powinny dokonać przeglądu swojej działalności, włącznie z łańcuchami dostaw, i dokonać zmian w swoich modelach biznesowych. Aby rozpocząć ten proces, należy opracować Strategię Transformacji OZE i energii oraz podjąć następujące kroki:

  • Zidentyfikować dźwignie do transformacji – na tym etapie dochodzi do połączenia procesów oraz doświadczeń modeli biznesowych z różnych sektorów z wiedzą metodologiczną w zakresie rozwoju strategii, transformacji i zarządzania. Wdrażanie tego podejścia wspiera określenie tzw. wpływu transformacji, co jest pomocne przy dekarbonizowaniu modelu biznesowego.
  • Obliczyć ślad węglowy przedsiębiorstwa – według najpowszechniejszego standardu GHG Protocol ślad węglowy organizacji liczony jest w trzech zakresach. Zakres pierwszy obejmuje bezpośrednie emisje powstałe w obiektach należących do organizacji bądź przez nie nadzorowanych. Zakres drugi uwzględnia pośrednie emisje energetyczne, zaś zakres trzeci zawiera w sobie wszystkie inne emisje powstające w łańcuchu wartości organizacji. W Internecie można znaleźć różne kalkulatory obliczające emitowany ślad węglowy, począwszy od publicznych, np. oferowany przez ONZ, aż po narzędzia udostępniane przez instytucje komercyjne, np. bank BNP Paribas.
  • Stworzyć modele biznesowe wolne od węgla (zdekarbonizowane) – czyli zaawansowane, zrównoważone (a więc łączące trzy elementy: środowiskowe, ekonomiczne i społeczne) modele biznesowe z magazynem odnawialnej energii elektrycznej. Transformacja powinna łączyć inteligentne pomysły (smart concept) z ukierunkowanym wdrażaniem rozwiązań służących dekarbonizacji np. łańcuchów dostaw. Zdaniem ekspertów coraz większego znaczenia nabierają prace nad zastosowaniem zielonego wodoru jako źródła energii opartej na odnawialnych zasobach. Jest to kierunek prac badawczych w różnych branżach – w transporcie, sektorze ciepłowniczym czy chemicznym trwają prace nad tworzeniem ekosystemów wodorowych. Próby stworzenia kompleksowego ekosystemu na bazie wodoru podejmuje np. przedsiębiorstwo BASF.
  • Stworzyć i wdrożyć strategie holistyczne – kompleksowe działania powinny uwzględniać stosowanie różnorodnych rozwiązań zorientowanych na zrównoważoność, np. farm wiatrowych, urządzeń fotowoltaicznych, zielonego wodoru itp.
  • Stworzyć portfolio przedsięwzięć zrównoważonych energetycznie – technologie i rynki zrównoważonej energii dojrzewają i wciąż pojawiają się nowe możliwości. Portfolio będzie świadectwem osiągnięć, zarówno wewnątrz organizacji (buduje tożsamość), jak i na zewnątrz (ułatwia starania o finansowanie publiczne lub ze źródeł komercyjnych).
  • Ewaluować opcje rozwojowe – należy obserwować doświadczenia (nasze i branżowe), identyfikować dobre praktyki biznesowe (wartości dodanej), które są skrojone na miarę naszych potrzeb przemysłowych (tailor-made to our industrial needs). Powinno się również identyfikować potencjały produkcji i sprzedaży, obszary ryzyka oraz możliwości, a także rozpatrywać rozwiązania alternatywne. Przydatne jest także określenie dodatkowych kryteriów jakościowych pomagających w decyzjach związanych z wykonalnością finansową.
  • Maksymalizować potencjał – np. poprzez magazynowanie energii i tworzenie tzw. digital real-time eco-system, czyli systemu zintegrowanego, zcentralizowanego, efektywnego kosztowo oraz międzysektorowego (powiązanego z innymi elementami). Funkcjonowanie firmy jest kompleksowo usprawniane poprzez zintegrowanie odrębnych systemów, takich jak farmy fotowoltaiczne, pompy ciepła, elektrolizery i inne.
Skip to content