Postępy
0% ukończone

W zakresie zarządzania energią etap ten kończy się zweryfikowaniem np.

  • wyznaczonych celów m.in. polityki, strategii, modelu biznesowego;
  • zastosowanego podejścia metodologicznego – weryfikacja skuteczności metod transformacji na poziomie maszyn, procesu oraz fabryki w zakresie zużycia energii.

W obszarze zgodności i innowacji etap kończy się weryfikacją skuteczności:

  • metod integracji nowych przepisów w zakresie własnych produktów, procesów i łańcucha dostaw (weryfikacja obejmuje także terminowość metod);
  • systemu kontroli strukturalnej, testów porównawczych i zarządzania ze wskaźnikami, które wykraczają poza istniejące zasady i regulacje;
  • działań ukierunkowanych na minimalizację wpływu na środowisko (redukcja emisji CO2),
  • testów wpływu produktów na środowisko w całym cyklu ich życia (np. ich śladu węglowego) i ocen porównawczych – celem jest ocena statusu w stosunku do innych firm.

Lista kontrolna:

  • weryfikacja założeń i celów przyjętej strategii oraz modelu biznesowego;
  • weryfikacja metod, działań oraz systemów kontroli.

Przed przystąpieniem do etapu wdrożenia należy (tam, gdzie to możliwe) przeprowadzić testy pilotażowych wdrożeń (metod, systemów, procedur, itp.).

Skip to content