Postępy
0% ukończone

W zakresie zarządzania energią etap ten może zakończyć się np. pilotażowym wdrożeniem kilku wybranych rozwiązań, które zorientowane są na główne produkty procesów produkcyjnych w zakresie zużycia energii oraz przygotowaniem modelu biznesowego zmierzającego w kierunku takiego, który będzie wolny od węgla.

W obszarze zgodności i innowacji etap kończy się:

  • przygotowaniem kontroli firmy i przeglądem łańcucha dostaw pod kątem obowiązujących zasad i przepisów;
  • weryfikacją przestrzegania obowiązkowych, dotyczących naszej organizacji, Kluczowych Wskaźników Efektywności (KPI) w celu uwzględniania wpływu naszego łańcucha dostaw na środowisko;
  • przygotowaniem modelu biznesowego, uwzględniającego określone problemy środowiskowe, szczególnie w zakresie efektywności energetycznej;
  • poszukiwaniem kluczowych interesariuszy przydatnych przy realizacji projektów pilotażowych, zorientowanych na zmniejszanie wpływu firmy na środowisko.
Skip to content