Postępy
0% ukończone

Na etapie ukierunkowania należy uwzględnić 7 kluczowych zmian, charakteryzujących przedsiębiorstwa aktywnie dążące w kierunku działań zrównoważonych, polegające na przejściu:

  • z firmy zorientowanej na ryzyko w kierunku firmy zorientowanej na szanse (np. wejście firmy Volkswagen na rynek samochodów elektrycznych);
  • z organizacji nietransparentnej w kierunku takiej, która prowadzi przejrzystą działalność (np. przedsiębiorstwo Olam International umożliwia pełny podgląd swojego łańcucha dostaw np. w kwestiach środowiskowych i źródeł śladu węglowego dostawców);
  • z firmy zorientowanej na zysk w stronę firmy zorientowanej na cel (np. firma odzieżowa Patagonia dba o interesy pracowników i społeczności lokalnej);
  • z organizacji skoncentrowanej na przedsiębiorstwie w stronę organizacji zorientowanej na ekosystem (np. Ellen MacArthur Foundations promuje współpracę wiodących marek w projekcie The Jeans Redesign Project – to design renewable jeans products);
  • z firmy konsultacyjnej w kierunku firmy współpracującej;
  • z organizacji zachowawczej w stronę organizacji regeneracyjnej (regenerative) (np. Danone Ecosystem Fund testuje nowe modele biznesowe w rolnictwie regeneracyjnym w zakresie recyklingu oraz zużycia wody i energii);
  • z firmy o gospodarce linearnej na firmę o gospodarce cyrkularnej (np. holenderski oddział IKEA, poprzez współpracę z firmą Move&Rent, oferuje studentom możliwości wynajmowania mebli, takich jak biurka, krzesła, łóżka, stoliki. Jest to przykład współdzielenia (sharing economy)).
Skip to content