Postępy
0% ukończone

Przykładowe oceny, audyty i certyfikacje branżowe obejmują m.in.:

 • Przeprowadzane co cztery lata obowiązkowe dla dużych firm audyty energetyczne według ustawy o efektywności energetycznej. W ramach kontroli należy dokonać szczegółowego przeglądu zużycia energii, odpowiadającego za co najmniej 90% całkowitego zużycia energii związanego z działalnością danego przedsiębiorstwa.
 • Certyfikat Blue Angel – dotyczy tylko certyfikacji produktów, jest ważny przez 3 lata.
 • EU CERT PLAST – certyfikacja dostawcy, regranulatów i możliwa certyfikacja multi-site.
 • ISCC PLUS – audyt i certyfikacja produkcji, gotowych wyrobów, a także bioproduktów (ważny przez rok).
 • Certyfikat Śladu Węglowego – trwają prace nad certyfikatem zgodnym z normą ISO 14067.
 • System świadectw efektywności energetycznej tzw. Białych Certyfikatów – wnioski można składać do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, wyłącznie w zakresie planowanych, jeszcze nierozpoczętych inwestycji.
 • Leadership in Energy and Environmental Design – LEED, będący systemem oceny budynków;
 • CEEQUAL – certyfikowanie zrównoważonej infrastruktury;
 • system oceny Envision.

Doradztwo FPPP i usługi zewnętrzne

Audyt energetyczny firmy powinien być przeprowadzany przez podmiot niezależny od przedsiębiorcy, posiadający wiedzę oraz doświadczenie zawodowe w przeprowadzaniu tego rodzaju działań. W przypadku przeprowadzania audytu przez ekspertów wewnętrznych organizacji, nie mogą oni być bezpośrednio zaangażowani w działalność będącą przedmiotem kontroli. Ustawa pozostawia przedsiębiorcom wybór – mogą oni przeprowadzić audyt energetyczny w oparciu o:

 • przepisy ustawy o efektywności energetycznej z dnia 20 maja 2016 roku;
 • normy EN 16247;
 • konkretny standard np. ISO 50001.

Przedsiębiorcy posiadający system zarządzania energią, który został już poddany audytowi energetycznemu oraz jest zgodny z właściwą Polską Normą lub systemem zarządzania energią określonym w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 są zwolnieni z obowiązku audytu.

Podmiotami doradczymi lub wspierającymi dla firm mogą być:

Skip to content