Postępy
0% ukończone

W zakresie zarządzania energiąetap ten kończy się np. wdrożeniem rozwiązań, które mają na celu poprawę parametrów zużycia energii i emisji CO2.

W obszarze zgodności i innowacji etap kończy się:

  • przeglądem i opracowaniem produktów oraz procesów wewnętrznych zgodnych z obowiązującymi zasadami i przepisami;
  • weryfikacją przestrzegania obowiązkowych, dotyczących naszej organizacji, Kluczowych Wskaźników Efektywności (KPI) w celu uwzględniania wpływu firmy na środowisko;
  • zdefiniowaniem brakujących procesów biznesowych, które dotyczą określonych problemów środowiskowych w aspekcie efektywności energetycznej;
  • wprowadzeniem działań jeszcze nie metodologicznych, ale już ukierunkowanych na zrównoważoną produkcję, a więc uwzględniających zmniejszenie zużycia energii elektrycznej i emisji CO2.

Przydatnym działaniem liderów i zespołów transformacji może być zebranie i porównanie przykładów transformacji lub adaptacji zakończonych sukcesem (liczą się nawet najmniejsze działania racjonalizatorskie). Następnie należy ocenić złożoność i kompleksowość rozwiązań oraz zidentyfikować obszary ryzyka związane z ich wprowadzeniem. Pozwoli to znaleźć działania z dużym potencjałem i odpowiednie dla firmy, które mogą zostać opracowane, a następnie wdrożone w przedsiębiorstwie, lub posłużyć za inspirację dla dalszej pracy zespołu transformacji.

Więcej informacji można znaleźć w artykułach napisanych dla firmy McKinsey & Company, np. „Ensuring adaptation and resilience to climate changelubDesign cost-effective, carbon-abated products with resource cleansheets”.

Skip to content