Postępy
0% ukończone

W dokumencie opublikowanym przez Komisję Europejską pt. „Czysta planeta dla wszystkich” został przedstawiony obszar wpływu transformacji w zakresie OZE oraz efektywności energetycznej w odniesieniu do całkowitej dekarbonizacji energii. Cele te stanowią dwa z siedmiu strategicznych priorytetów Europejskiego Zielonego Ładujako wizji gospodarki neutralnej klimatycznie. Efektywność energetyczna ma również znaczenie w realizacji trzeciego priorytetu, jakim jest wychwytywanie i składowanie CO2.

Jednym z założeń Zielonego Ładu jest redukcja emisji CO2 o co najmniej 55% do 2030 r. Zapowiada on także rewizję polityki przemysłowej UE, podkreślając zapotrzebowanie na przedsiębiorstwa-pionierów, które do 2030 r. opracują pierwsze komercyjne zastosowania przełomowych technologii w kluczowych obszarach obejmujących: czysty wodór (np. w zakresie bezemisyjnej produkcji stali), ogniwa paliwowe i paliwa alternatywne, magazynowanie energii oraz wychwytywanie, składowanie i utylizację dwutlenku węgla.

Wdrożenie nowych rozwiązań wpłynie na wzrost kosztów ponoszonych przez przedsiębiorstwa i konsumentów. Jednocześnie zmniejszy się rentowność produkcji przemysłowej w przypadku podmiotów wykorzystujących paliwa kopalne, które zobowiązane są do zakupu uprawnień do emisji (m.in. produkcja cementu, aluminium, hutnictwo stali i inne kluczowe dla gospodarki sektory).

Należy pamiętać też o implementacji tzw. taksonomii zielonych inwestycji, która stanowi wykaz działalności oraz ich parametrów, jakie mogą zostać uznane za zrównoważone środowiskowo. Tylko po spełnieniu określonych norm (np. w zakresie emisji CO/kWh energii elektrycznej) emitenci instrumentów finansowych będą mogli je reklamować jako „zielone”. Przedsiębiorcy, którzy nie podejmą działań na rzecz klimatu zostaną narażeni na brak możliwości uzyskania finansowania ze źródeł unijnych oraz źródeł zewnętrznych, niekorzystny PR, a nawet bojkot konsumencki. Taksonomia dotyczy obecnie dużych firm giełdowych i rynkowych, jednak nawet w przypadku mniejszych podmiotów warto rozważyć drobniejsze inwestycje, zgodnie z zasadą „myśl na małą skalę” (think small first), starając się ograniczać zużycie energii elektrycznej, paliw i innych wykorzystywanych lub produkowanych zasobów. Więcej informacji jest dostępnych np. w podręczniku pt. „Edukacja ekologiczna dla przedsiębiorstw rzemieślniczych”.

Dobre praktyki małych firm rzemieślniczych w zakresie ograniczania zużycia energii elektrycznej mogą dotyczyć m.in.:

  • zmniejszenia ubytków sprężonego powietrza w zakładzie mechaniki pojazdowej;
  • odzysku ciepła z agregatów chłodniczych oraz zastosowania kondensatora pary w piecu piekarskim w zakładach piekarskich i cukierniczych;
  • zastosowania oświetlenia z czujnikami ruchu;
  • zastosowania kolektorów słonecznych, tzw. solarów;
  • zastosowania falowników (przemienników częstotliwości) w zakładach stolarskich, co zapewnia bardziej optymalne działanie silnika – korzystne są nie tylko efekty w postaci obniżenia poborów prądu, ale także brak zjawiska przegrzania silnika podczas startu i zatrzymania.

Dobre praktyki w zakresie oszczędzania zasobów wcale nie muszą być kosztowne. Wręcz przeciwnie, wiele zależy od inicjatywy i kreatywności przedsiębiorcy. Informacje na temat dobrych praktyk oraz kalkulatory i wyliczenia oszczędności można znaleźć w Pakiecie Edukacji Ekologicznej. Dostępna baza wiedzy dotyczy branż: motoryzacyjnej, drzewnej, budowlanej, usług osobistych, poligraficznej oraz spożywczej i została opracowana w ramach projektu LIFE+ pod nazwą 3xśrodowisko.

Ciekawym przykładem dziedziny, w której występują różnorodne problemy środowiskowe jest budownictwo. Jednym z nich jest np. niski poziom efektywności energetycznej wielu już istniejących budynków, które zostały wybudowane przed dekadą lub jeszcze wcześniej. Dlatego też programowi Europejski Zielony Ład towarzyszy inna ogólnoeuropejska inicjatywa Fala Renowacji. Polega ona na modernizowaniu istniejących budynków i dostosowywaniu ich do obecnych wymogów ekologicznych. Kompleksowość działań widać również w europejskich strategiach dotyczących bioróżnorodności i rolnictwa np. program Od pola do stołu.

Skip to content