Postępy
0% ukończone

Co należy wykonać, aby ukończyć etap planowania?

Żeby ukończyć ten etap, należy wprowadzić wdrożenia w dwóch głównych zakresach.

Pierwszym obszarem jest zarządzanie zasobami. W tym przypadku etap kończy się np. wdrożeniem projektów usprawniających procesy produkcyjne w zakresie zużycia materiałów, energii oraz przepływu odpadów.

W zakresie zgodności i innowacji etap kończy się:

  • stwierdzeniem zgodności firmy oraz łańcucha dostaw z obowiązującymi zasadami i przepisami;
  • weryfikacją minimalizacji wpływu na środowisko w zakresie całego cyklu życia produktu. Służą do tego podstawowe testy porównawcze, pomiary i komunikacja;
  • aktywowaniem w ramach procesów biznesowych określonych działań mających na celu zmniejszanie środowiskowego oddziaływania firmy;
  • wybraniem kluczowych interesariuszy, których zadaniem będzie realizacja konkretnych jednorazowych projektów, prowadzących do zmniejszenia wpływu firmy na środowisko.

Zgodnie z zaleceniami ekspertów McKinsey & Company proces transformacji powinien uwzględniać trzy działania , które odnoszą się do całego łańcucha zrównoważonych wartości. Są to następujące elementy:

  • określenie punktu odniesienia i celu–czyli podjęcie decyzji, ile chce się osiągnąć w procesie zmian. W tym punkcie odpowiedz na pytanie: jak dobrzy możemy być? Czas trwania tego działania szacowany jest na 4–6 tygodni.
  • określenie rdzenia działań i poprowadzenie inicjatywy tworzenia wartości – na przykład może być to powołanie zespołów , które będą realizować inicjatywy w zakresie innowacji i ulepszeń. Do ich zadań może należeć m.in. współpraca z partnerami w celu dekarbonizacji obszarów łańcucha dostaw o wysokiej emisji CO2. W tym punkcie odpowiedz na pytanie: jak to osiągnąć? Szacowany czas trwania działań to około 10–12 tygodni.
  • zmiana organizacji – np. skalowanie i wdrażanie udanych inicjatyw, śledzenie skuteczności w odniesieniu do założonych celów transformacji oraz urzeczywistnianie zamierzeń. Przewidywany czas trwania to minimum 5 miesięcy.

Więcej informacji znajdziesz w opracowaniu Buying into a more sustainable value chain z 2021 roku, dostępnego na stronie firmy McKinsey and Company.

Skip to content