Postępy
0% ukończone

Opracowanie pt. Kompleksowy dostęp europejskich małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie wsparcia zaawansowanej produkcji  za wzór stawia pięciostopniowy model ekologicznej fabryki wraz z poziomami odniesienia.

Przykładowa mapa drogowa transformacji ukierunkowanej na zrównoważoną działalność może obejmować różne etapy i być listą kilku lub kilkunastu projektów, np.:

  • transformacja, dostosowanie, zbudowanie linii produkcyjnej w standardach technologicznych 4.0;
  • dostosowanie obszaru IT (np. systemy SCADA, MES, ERP);
  • cyberbezpieczeństwo, a zwłaszcza zabezpieczanie danych klientów;
  • modelowanie i analityka danych, czyli Big Data i Smart Data, również pod kątem oczekiwań klientów i społeczeństwa.
  • tworzenie infrastruktury technicznej zapewniającej łączność maszyn i procesów;
  • działania w obszarze bezpieczeństwa pracy.

Na mapie drogowej powinny znaleźć się również takie obszary jak:

  • zarządzanie cyklem życia produktu;
  • realizacja założeń fabryki ekologicznej;
  • programy wdrażające pracowników do założeń Przemysłu 4.0 oraz produkcji zrównoważonej i odpowiedzialnej społecznie;
  • zarządzanie zmianą w zakresie ładu korporacyjnego, środowiska i odpowiedzialności społecznej.  

Nie są to wszystkie możliwe projekty, które mogą znaleźć się na mapie drogowej transformacji. Należy również pamiętać, że w zakres każdego z wymienionych punktów może wchodzić kilka projektów.

Przykładowe działania podejmowane w różnych branżach, które zmierzają do realizacji celów zrównoważonego rozwoju (ang. Sustainable Development Goals, w skrócieSDG) prezentuje Raport OECD pt. Industrial Policy for the Sustainable Development Goals: Increasing the Private Sector’s Contribution, który dostępny jest na stronieOECD iLibrary.

Zobacz także:

Skip to content