Postępy
0% ukończone

Ukończenie etapu można rozważać w dwóch zakresach.

W zakresie zarządzania zasobami etap ten kończy się na przykład pilotażowym wdrożeniem kilku usprawnień, zorientowanych na najbardziej znaczące produkty procesów produkcyjnych, w aspekcie poprawy zużycia materiałów i energii oraz przepływu odpadów, a także przygotowaniem modelu biznesowego, zmierzającego w kierunku gospodarki cyrkularnej i zmniejszania emisji CO2.

W zakresie zgodności i innowacji etap kończy się kolejno:

  • przygotowaniem kontroli firmy i przeglądu łańcucha dostaw pod kątem obowiązujących zasad i przepisów;
  • weryfikacją przestrzegania obowiązkowych Kluczowych Wskaźników Efektywności (KPI) w celu uwzględniania wpływu naszego łańcucha dostaw na środowisko w aspekcie całego życia produktu, a następnie przygotowaniem modelu biznesowego uwzględniającego określone problemy środowiskowe w zakresie różnych aspektów zrównoważoności – od ekoprojektowania po gospodarkę obiegu zamkniętego i efektywność energetyczną czy materiałową;
  • znalezieniem kluczowych interesariuszy przydatnych przy realizacji projektów pilotażowych zorientowanych na zmniejszanie wpływu firmy na środowisko
Skip to content