Postępy
0% ukończone

Na etapie ukierunkowania należy uwzględnić 7 kluczowych zmiennych, charakteryzujących przedsiębiorstwa aktywnie działające w celu transformacji w kierunku zrównoważoności.

Pierwsza zmienna to przejście firmy zorientowanej na ryzyko w kierunku firmy zorientowanej na szanse. Przykładem może być Volkswagen, który zaryzykował i wszedł na rynek z elektrycznymi samochodami i do 2028 chce produkować aż 70 w pełni elektrycznych modeli.

Kolejną zmienną jest przejście z firmy nietransparentnej w kierunku prowadzącej przejrzystą działalność. Tutaj za przykład może posłużyć firma Olam International, która daje przykład, jak być transparentnym, pokazując w pełni swój łańcuch dostaw. Podgląd taki jest dostępny dzięki platformie AtSource, która umożliwia wgląd w kwestie środowiskowe i źródła śladu węglowego dostawców.

Przedsiębiorstwa działające w kierunku transformacji charakteryzuje również przejście z organizacji zorientowanej na zysk w stronę zorientowanej na cel. To przykład firmy odzieżowej Patagonia, jednego z prekursorów zrównoważoności, która dba o interesy pracowników, społeczności lokalnej i społeczeństwa.

Kolejne cechy typowe dla przedsiębiorstw w transformacji jest przejście z organizacji skoncentrowanej na przedsiębiorstwie w stronę zorientowanej na ekosystem oraz z firmy konsultacyjnej w kierunku współpracującej.

Kolejną cechą jest przejście z firmy zachowawczej w stronę regeneracyjnej. Za przykład może posłużyć Danone Ecosystem Fund, który testuje nowe modele biznesowe w rolnictwie regeneracyjnym w zakresie recyklingu oraz zużycia wody i energii.

Ostatnią, siódmą zmienną, jest przejście z gospodarki linearnej na cyrkularną. Tutaj jako przykład może posłużyć IKEA, która oferuje studentom możliwości wynajmowania mebli, takich jak biurka, krzesła, łóżka, stoliki, za niewielką opłatą – w Holandii taki koszt to 30 euro/1 mc. Celem jest zmiana relacji firmy z młodymi ludźmi i przekonania tej grupy do przyszłych potencjalnych zakupów. Jest to przykład współdzielenia (ang. sharing-off).

Skip to content