Postępy
0% ukończone

W zakresie zarządzania zasobami etap ten kończy się np. wdrożeniem kilku przyrostowych rozwiązań mających na celu poprawę zużycia materiałów i energii oraz przepływu odpadów (ich realizacja prowadzona jest w krótkich, powtarzalnych cyklach o stałej długości, a każda faza składa się z niewielkiego fragmentu analizy, projektowania, właściwej implementacji i testów w określonym zakresie dotyczącym danej funkcjonalności. W efekcie powstaje „drobny, działający i skończony przyrost produktu” – w zgodzie z metodologią Agile.

W zakresie Zgodność i innowacje etap kończy się serią działań, takich jak:

  • opracowanie produktów i procesów wewnętrznych zgodnych z obowiązującymi zasadami i przepisami – zgodność zapewnić powinien wnikliwy przegląd produktów i procedur;
  • weryfikacja przestrzegania dotyczących organizacji Kluczowych Wskaźników Efektywności (KPI) w celu uwzględniania wpływu firmy na środowisko,
  • następnie, zdefiniowanie brakujących procesów biznesowych dotyczących określonych problemów środowiskowych;
  • wprowadzenie działań jeszcze nie na poziomie ogólnej metodologii, ale już ukierunkowanych na zrównoważoną produkcję.

Przydatne wskazówki dla liderów oraz zespołów transformacji:

Skip to content