Postępy
0% ukończone

Rozważając transformację w kierunku gospodarki obiegu zamkniętego i zrównoważonej produkcji warto zapoznać się z przykładami takich transformacji. Oto kilka z nich.

Pierwszym z nich jest firma Veolia. Działalność tej firmy może być dobrym przykładem działania na rzecz zrównoważonego rozwoju. Veolia inwestuje w rozwiązania smart city – w jej przypadku to inteligentne sieci ciepłownicze wykorzystujące Internet Rzeczy i zaawansowaną analitykę danych.

Firma wdraża też koncepcję określaną jako „HR bez papieru”. Projekt o nazwie eTeczka pozwoli na łatwiejszy i szybszy dostęp do dokumentacji pracownika. W przypadku Veolii oznaczało to zeskanowanie 700 tys. papierowych dokumentów. Docelowo firma chce wprowadzić elektroniczny obieg dokumentów HR na pełną skalę.

Rozwijanie kompetencji cyfrowych ma ogromny wpływ na kształtowanie kompetencji przyszłości i zapobiega wykluczeniu zawodowemu w przyszłości, co stanowi ważny element strategii HR firmy. Cyfrowy obieg dokumentów, elektroniczne walidacje i podpisy to także wymierny efekt ekologiczny. Przejście wyłącznie na podpis cyfrowy w polskich spółkach Grupy Veolia sprawi, że rocznie uda się zaoszczędzić 1 mln 65 tys. litrów wody. Jednocześnie pozwoli to w ciągu jednego roku obniżyć emisję dwutlenku węgla o 11 ton i uchronić aż 18 drzew przed wycinką.

Innym ciekawym przykładem jest firma Sescom S.A. To spółka technologiczna, działająca głównie w obszarze usług technicznego utrzymania nieruchomości, skoncentrowana na wykorzystywaniu zielonych technologii do optymalizacji działalności własnej i klientów firmy.

Od 2008 roku Sescom świadczy kompleksowe usługi na rzecz sieci handlowych. Zapewnia utrzymanie techniczne, optymalizację procesów operacyjnych i pomocniczych oraz efektywność energetyczną. W 2019 roku zrealizowała zlecenia dla ponad 300 klientów z 25 krajów Europy. Od 2013 roku jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych.

Zgodnie ze strategią Sescom 2030: Wise Futurist, jednym z kluczowych celów rozwojowych jestoptymalizacja działania i większa efektywność organizacji. Uruchomionoprogram SES Up, powstaje platforma Business Intelligence do inteligentnego zarządzania nieruchomościami i oszczędzania energii składająca się z kilku modułów:

  • Moduł Sescom FM służy do kompleksowej obsługi instalacji i usług serwisowych inżynierii sanitarnej, urządzeń magazynowych, automatów i robotów.
  • Moduł Sescom Energy jest związany z obszarem efektywności energetycznej i zmniejszania śladu węglowego.
  • Moduł Sescom Digital pomaga w optymalizacji procesów operacyjnych i pomocniczych oraz inwentaryzacji.
  • Moduł Sescom on-Demand obsługuje indywidualne rozwiązania projektowe.

Do roku 2025 firma Sescom ma być organizacją data-driven.Co to oznacza?Otóż Data-Driven Business (DDB) to model zarządzania, który polega na analizie danych historycznych w celu przewidywania przyszłych zdarzeń biznesowych. Dzięki zastosowaniu zaawansowanych metod statystycznych, sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego pomaga w identyfikacji przyszłych trendów i przewidywaniiu popytu na określone produkty, a także w optymalizacji działań marketingowych.

Sescom S.A. działa także w obszarze technologii wodorowych. Firma zarejestrowała 3 patenty w tym zakresie, kolejny jest już w fazie przygotowawczej. Opracowano m.in. autorski projekt elektrolizera o nazwie HGaaS (z angielskiego Hydrogen Generation as a Service, czyli Wytwarzanie wodoru jako usługa), który ma być bezemisyjną alternatywą energetyczną m.in. dla sektora transportowego i który ma pozwalać na korzystanie z nadwyżek energii odnawialnej produkowanej na przykład przez instalacje fotowoltaiczne.

Według ekspertów Sescom szansę na dekarbonizację przemysłu dają właśnie elektrolizery w autorskiej technologii HGaaS, za pomocą których w procesie wykorzystującym nadwyżki energii ze źródeł odnawialnych pozyskiwany będzie wodór. Firma podkreśla, że opracowany przez nią elektrolizer łączy technologię wodorową z rozwiązaniami z dziedziny IT poprzez badanie popytu i podaży na to paliwo oraz dostarczanie on-line informacji o dostępności wodoru do użycia przez odbiorców indywidualnych i przemysłowych. Sescom zaznacza, że produkt jest oparty na polskiej myśli technicznej oraz na krajowym kapitale.

HGaaS to projekt długoterminowy, który jest odpowiedzią na dwa trendy wpływające na naszą przyszłość, czyli zrównoważony rozwój oraz rozwój technologii. W Europie jest i będzie produkowany ogromny wolumen wodoru. Sescom to firma technologiczna, która osiągnęła wysoką specjalizację w branży technicznego facility management. Tworząc strategię firmy, jednym z problemów, jakie rozważano, było zarządzanie energią. W oparciu o uzyskaną wiedzę skonstruowano projekt HGaaS, którego jednym z założeń jest integracja rozproszonego środowiska małych producentów odnawialnych źródeł energii w jeden ekosystem, tak by najmniejsza ilość wodoru nie była marnowana.

Zbudowanie ekosystemu niesie za sobą wiele korzyści, chociażby w zakresie zapewnienia dostępności do urządzeń i wyposażenia pozwalającego wyprodukować wodór, a także budowy infrastruktury, która umożliwi sprzedaż wodoru. Ekosystem stanie się integratorem, który połączy odbiorców z każdym dostępnym źródłem wodoru.

Opracowane przez Sescom rozwiązanie wodorowe składa się z trzech elementów. Pierwszy to modułowy generator wodoru – czyli usługa HGaaS. Drugi to system zarządzania HGaaS – uczący się system informatyczny wyposażony w sztuczną inteligencję. Trzeci element to model finansowania inwestycji HGaaS dla producentów energii odnawialnej. Sescom zakłada, że do 2030 roku dostarczy ponad 500 elektrolizerów o łącznej mocy 100 Megawatów, których dzienna produkcja wodoru wyniesie ponad 18 ton i które mają stanowić uzupełnienie produkcji energii m.in. przez elektrownie fotowoltaiczne.

Kolejnym przykładem firmy, w której zrealizowano transformację związaną z GOZ, jest SADDAR –firma, w której do montażu ogrodzeń, drewnianej architektury i innych rozwiązań budowlanych stosuje się odpady z tworzyw sztucznych, a konkretnie z surowca pozyskiwanego z recyklingu butelek plastikowych. Z takich odpadów produkuje się kotwy wbijane, wkręcane lub przykręcane do niemal każdego rodzaju gruntu czy powierzchni. Używa się ich również do instalacji farm fotowoltaicznych. Montaż jest szybki i przyjazny dla środowiska, bez użycia cementu i bez dostosowywania gruntu za pomocą ciężkiego sprzętu.

Firma PKN Orlen to kolejny przykład transformacji. Jako pierwsza w Polsce firma naftowa i energetyczna PKN Orlen ogłosił cel neutralności klimatycznej do 2050 roku. Określono trzy główne filary strategii działania. Pierwszy to maksymalne wykorzystane obecnych aktywów w celu zebrania stosownych funduszy. Drugi filar to inwestycje w odnawialne źródła energii oraz rozwój sieci ładowarek elektrycznych i punktów paliw alternatywnych. Trzeci filar opiera się z kolei o inwestycje w technologie, których jeszcze nie ma (spółka będzie sama kreować trendy).

Ostatni z prezentowanych przykładów to firma BASF, która zakłada wdrożenie metody Sustainable Solution Steering, czyli kategoryzację produktów według kryteriów zrównoważonego rozwoju, redukcję CO2  oraz nowy program badawczo-rozwojowy dotyczący zarządzania emisjami CO2.  Firma zakłada również wprowadzenie całkowicie nowych procesów – rozwiązań związanych z produkcją czystego wodoru, a także recyklingu chemicznego, w którym odpady z tworzyw sztucznych są przekształcane w olej gotowy do wykorzystania produkcyjnego zamiast paliw kopalnianych. Wiele innych przykładów transformacji w tym obszarze można znaleźć w witrynie internetowej Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska oraz Fundacji Zielony Ład.

Skip to content