Postępy
0% ukończone

W procesie wdrażania rozwiązań ukierunkowanych na gospodarkę obiegu zamkniętego i zrównoważoną produkcję przydatna może okazać się pomoc podmiotów, które dostarczają usługi doradcze w tym zakresie. Są to m.in.:

  • Zakład Ocen Środowiskowych, Ochrony Przyrody i Krajobrazu w Instytucie Ochrony Środowiska;
  • Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości;
  • Green Industry Foundation;
  • PFR Green Hub;
  • Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
  • społeczność Climate Leadership, w skład której wchodzą m.in. BASF, Polpharma, Samsung, Danone, Allegro, BOŚ Bank, BNP Paribas i inne podmioty;
  • Akademia ESG;
  • agendy rządowe i klastry – np. Akademia Recyklingu Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu, Zachodniopomorski Klaster Chemiczny „Zielona Chemia”.
Skip to content