Postępy
0% ukończone

Przejście od gospodarki linearnej do gospodarki o obiegu zamkniętym wymaga zmian w różnych dziedzinach m.in. przemian świadomościowych, transformacji systemowej, analizy barier ekonomicznych oraz prawnych, tworzenia nowych modeli biznesowych, i innych poza technologicznych, tzw. „miękkich” działań, których celem jest przygotowanie przedsiębiorstw na nowe wyzwania.

Przynajmniej w początkowych stadiach zmian przedsiębiorcy będą poszukiwać – często odpłatnie – ekspertów zewnętrznych, którzy charakteryzują się podejściem systemowym oraz wspierają tworzenie modeli biznesowych i synergii między różnymi funduszami wspomagającymi gospodarkę o obiegu zamkniętym. Są to działania zgodne z przyjętą przez rząd Mapą Drogową GOZ.

W tym dokumencie zostały zapowiedziane reformy prawne, ale ich zakres nie jest jeszcze do końca znany. Należy pamiętać, że zmiany wprowadzone do jednej ustawy mogą wpływać na inne regulacje. Duża liczba nowości w przepisach ma swoje źródło nie tylko w Mapie GOZ, lecz również we wdrażanym w krajach członkowskich UE Europejskim Zielonym Ładzie.

Kolejnym czynnikiem wpływającym na wdrożenia będzie czas. Przykładem może być problem rozszerzonej odpowiedzialności producentów opakowań. Od 2030 roku planowane jest wdrożenie zakazu składowania odpadów z tworzyw sztucznych na wysypiskach śmieci.

A więc główne problemy związane z wdrożeniami mogą mieć charakter:

  • finansowy;
  • organizacyjny;
  • czasowy – krótko-, średnio- lub długoterminowy;
  • przedmiotowy – zarówno poprzez bezpośrednie powiązania z przedsiębiorstwem, jak i dotyczące go pośrednio, poprzez jego funkcjonowanie w łańcuchu dostaw i cyklu życia produktu.
Skip to content