Postępy
0% ukończone
  • W przedsiębiorstwie wybrano lidera i zespół projektowy, który będzie pracował nad transformacją modelu biznesowego.
  • Podjęto decyzję, czy zostanie nawiązana współpraca z ekspertem zewnętrznym.
  • Zespół projektowy przygotował strategię transformacji – np. w formie kanwy wdrożenia rozwiązania.
  • Zespół projektowy przygotował plan komunikacji transformacji i przekazał pracownikom pierwsze informacje o projekcie.
  • Zespół projektowy przeprowadził analizę sytuacji.
  • Zespół projektowy przygotował projekty modeli biznesowych, poddał je ocenie i wybrał jeden do testowania.
  • Zespół projektowy przygotował mapę drogową transformacji.
Skip to content