Postępy
0% ukończone

Jeśli przedsiębiorstwo zdecyduje, że niezbędna jest pomoc w opracowaniu planu transformacji, może zgłosić się do niezależnych ekspertów w tej dziedzinie. Podmioty, które mogą wspomóc firmę w planowaniu, można znaleźć przy użyciu wyszukiwarki lub baz podmiotów, wpisując takie hasła jak: planowanie transformacji modelu biznesowego; model biznesowy, zmiana doradztwo, zarządzanie zmianą doradztwo.

Pomocni będą z pewnością Eksperci Platformy Przemysłu Przyszłości. Można ich znaleźć w grupach roboczych lub na Platformie Cyfrowej fundacji.

Przed rozpoczęciem szczegółowego planowania, sporządzania budżetu i harmonogramu projektu warto wypełnić kanwę wdrożenia rozwiązania. Jest to narzędzie ułatwiające sporządzenie jednostronicowego strategicznego planu transformacji. Kanwa nie tylko  umożliwia planowanie procesu, ale dzięki zespołowej pracy osób z różnych działów przedsiębiorstwa staje się narzędziem angażowania i dialogu. Informacje zawarte w wypełnionej kanwie są również podstawą do tworzenia komunikatów dla pracowników o planowanej transformacji modelu biznesowego.

Kanwa wdrożenia rozwiązania zawiera sześć pól, w które wpisujemy odpowiedzi na najważniejsze pytania dotyczące projektu, czyli:

  • Dlaczego podejmujemy transformację modelu biznesowego i dlaczego to działanie jest ważne i pilne?
  • Jak będzie wyglądał stan docelowy po zakończonym projekcie?
  • Jakie są kryteria sukcesu, czyli po czym poznamy, że osiągnęliśmy stan docelowy?
  • Jakie są miary postępu transformacji?
  • Na kogo (pracowników) i na co (jednostki organizacyjne i składowe podmiotu) mają wpływ nasze działania?
  • Jakiego wsparcia udzielimy odbiorcom zmiany? Jakiego wsparcia potrzebuje zespół projektowy kierujący transformacją?

Jeżeli poszukujesz specjalisty, który pomoże Ci w przeprowadzeniu warsztatów na temat tworzenia kanwy wdrożenia rozwiązania, to w wyszukiwarce podmiotów na Platformie Cyfrowej wpisz hasła takie jak: kanwa zmiany, strategiczna kanwa zmiany, zwinne zarządzanie zmianą.

Jeśli chcesz przygotować się do samodzielnego przeprowadzenia takich warsztatów, to od pierwszego kwartału 2022 r. na stronie internetowej Platformy Przemysłu Przyszłości będzie dostępne szkolenie w tej dziedzinie, z którego możesz skorzystać.

Możesz też poszukać szkoleń komercyjnych, które uczą jak tworzyć kanwy zmiany.

Skip to content