Postępy
0% ukończone
  • Zespół projektowy przygotował koncepcję (prototypową wersję) modelu biznesowego.
  • Zespół projektowy przygotował zestaw założeń, jakie mają być testowane, oraz opracował hipotezy dotyczące pożądanych rezultatów.
  • Zespół projektowy wybrał formę oraz konfigurację testu.
  • Test został wykonany oraz zebrano jego wyniki.
  • Zespół projektowy przeanalizował wyniki testu i dokonał aktualizacji koncepcji modelu biznesowego.

Skip to content