Postępy
0% ukończone

Wiele przedsiębiorstw, które przeprowadzają transformację modelu biznesowego, bardzo dobrze radzi sobie na etapie pracy twórczej, czyli generowania pomysłów i zamiany idei w koncepcję modelu. Na papierze powstają atrakcyjne propozycje i modele biznesowe.

W tym momencie część firm zatrzymuje się w procesie transformacji. Przedsiębiorstwo przechodzi od razu do budowania „idealnego” modelu biznesowego (ze wszystkimi szczegółami, w tym technologicznymi) i czyni to przed rozmową z (potencjalnym) klientem. Problem z takim podejściem polega na tym, że:

 • jest ono drogie,
 • jest ono czasochłonne,
 • pochłania dużo zasobów,
 • jego efektem jest model „idealny” dla twórców, a nie dla klienta.

Alternatywnym sposobem działania jest testowanie koncepcji cyfrowego modelu biznesowego.

Proces testowania jest to cykl, który obejmuje następujące fazy:

 • Wizualizacja koncepcji – narysuj i opisz pomysł na model biznesowy w wybranym szablonie (np. kanwie modelu biznesowego).
 • Identyfikacja wszystkich założeń, jakie zostały poczynione przy tworzeniu modelu.
 • Wybór najistotniejszych założeń do przetestowania – nie możesz sprawdzić wszystkiego.
 • Budowanie hipotez niezbędnych aby zweryfikować założenia.
 • Wybór odpowiedniego testu, który pozwoli w akceptowalnym czasie i z zachowaniem rozsądnych kosztów sprawdzić maksymalną liczbę założeń.
 • Opracowanie konfiguracji testu – stwórz plan testowania, wybierz grupę testową, miejsce realizacji testu itp.
 • Przeprowadzenie testu.
 • Analiza wyników i aktualizacja koncepcji modelu biznesowego.

Cykl testowania koncepcji modelu biznesowego przedstawiono poniżej:

Źródło: opracowanie własne na podstawie: The big challenge in business model development: How to systematically test your business model
Skip to content